Superpočítačové technologie zlepší předpověď počasí

Hodnocení článku

V budoucnu je naděje na přesnější numerické předpovědi počasí. Alespoň o to bude usilovat nové partnerství zvané ACCORD, které bude rozvíjet moderní technologie. Právě superpočítačové technologie zlepší předpověď počasí týkající se numerického modelování. Na konci listopadu vzniklo ojedinělé partnerství ACCORD, v rámci něhož se sdružilo 26 národních meteorologických organizací. Tyto posílí spolupráci týkající se numerických předpovědí počasí. Naše země zastoupená v tomto ohledu Českým hydrometeorologickým ústavem patří mezi evropské a severoafrické země, tvořící tento svazek.

Historie a složení partnerství ACCORD

Toto vzniklé konsorcium bude intenzivně spolupracovat s meteorologickými institucemi ECMWF, EUMETSAT a EUMETNET. ČHMÚ byl zakládajícím členem konsorcia ALADIN a LACE již v roce 1991. Spolupráce na vývoji modelu ALADIN čítá dnes 16 zemí. Konsorcium HIRLAM mělo vzhledem k úspěchu ALADINa zájem spolupracovat na společném kódu předpovědního systému ALADIN. První smlouva se podepsala roku 2005, nyní vzniklo společné konsorcium 26 zemí. Model ALADIN využívá v praxi naše meteorologická služba od roku 1994. o modelu Aladin píšeme například v článku Co umí model Aladin nyní lépe předpovědět?

Též doporučíme náš článek Numerické modely, cíl a úspěšnost jejich práce.

Společenství ALADIN

Model Aladin vyvíjí meteorologická organizace Francie. V tomto jsou sdruženy tyto státy:

 1. Francie
 2. Belgie
 3. Rakousko
 4. Česká republika
 5. Slovensko
 6. Chorvatsko
 7. Polsko
 8. Bulharsko
 9. Maďarsko
 10. Alžírsko
 11. Rumunsko
 12. Portugalsko
 13. Slovinsko
 14. Tunisko
 15. Turecko
 16. Maroko

Společenství HIRLAM

Je rozvíjeno společenstvím severských států Evropy a Španělska od roku 1985, konkrétně ho tvoří státy:

 1. Španělsko
 2. Island
 3. Dánsko
 4. Estonsko
 5. Finsko
 6. Norsko
 7. Irsko
 8. Litva
 9. Nizozemsko
 10. Švédsko

Více na About HIRLAM.

Společenství LACE

Je konsorcium tvořící státy:

 1. Rakousko
 2. Česká republika
 3. Polsko
 4. Slovensko
 5. Slovinsko
 6. Maďarsko
 7. Chorvatsko

Závěr

Tato intenzivnější spolupráce bude směřovat k inovacím a tím ke zlepšení meteorologických předpovědních služeb. Zlepšení ocení v mnoha odvětvích, nejen co se týče ochrany života a majetku lidí. Ale jde o zemědělství, dopravu, energetiku a další obory.  Inovace budou spočívat v nasazení nových výpočetních technologií. Ty povedou k podrobnějším propočtům v rámci většího území a ke zrychlení výpočtu předpovědi. Tím dojde jednak k většímu pokrytí území a také k získání rychlejších výsledků. To umožní rychleji reagovat na změny atmosféry a lépe modelovat podmínky daného území. Takže superpočítačové technologie zlepší předpověď počasí.

Doporučujeme k tématice náš článek Bouřky nebude možné přesně předpovědět asi nikdy, proč?

Video o konsorciu od Meteo France (anglicky): Meteo France animation on ACCORD Research Consortium and NWP – YouTube.

Zdroj: ČHMÚ 2020. Online, dostupné na Accord.pdf (chmi.cz).

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality