Prognózy počasíSezónní výhledy

Spíše chladnější březen 2023

Hodnocení článku

Teplé počasí vyplýtváno a přichází chladné proudění, které mělo být aktivní někdy před dvěma měsíci. I tak by bylo možné okomentovat očekávané počasí v první klimatologicky jarním měsíci. Jaro totiž ještě určitě připomínat nebude a většinou ani tzv. předjaří. To připomínaly některé dny v únoru a dokonce také v lednu. Nyní ser typicky uplatní ochlazení na přelomu zimy a jara, o kterém píšeme už v článku Po teple typicky studený březen? V tomto výhledu podle aktuálních předpovědních podkladů a očekávaného vývoje klimatických jevů můžeme čekat spíše chladnější březen 2023, zejména jeho prvních několik dnů. První polovina měsíce by měla přinášet převážně teplotu pod dlouhodobým normálem pro toto období. Proto je vyšší pravděpodobnost výskytu krátce zimního počasí včetně sněhové pokrývky i v nížinách. Během měsíce se očekává zvyšování teploty, avšak tato se očekáváme stále mírně pod hodnotou obvyklou pro toto období. K průměru by se měla teplota dostat ke konci měsíce. Celkově se čeká spíše chladnější březen.

Spíše chladnější březen a průměr srážek, ideální počasí?

Spíše chladnější březen 2023. Odchylky teploty vzduchu na březen 2023 podle modelu CFS.

Obr. 1 Spíše chladnější březen 2023. Předpokládaná odchylka teplota vzduchu na březen 2023 – model CFS dle stavu do 26.2.2023, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

I když každý kromě velkých milovníků zimy v tomto období asi vyhlíží konečně jaro, tedy s prodlužující se délkou denního světla konečně sluníčko co bude hřát a rozvíjející se vegetaci, očekávaný ráz počasí není negativní. Pro přírodu a hydrologickou bilanci je lepší studenější a vlhčí počasí a to co nejdéle. Jedině tak existuje pravděpodobně, že nedojde tak brzy k rozvoji případného sucha. Ani vegetaci nesvědčí příliš brzký rozvoj, neboť poté je vysoká pravděpodobnost velkého ochlazení a tím vegetace utrpí. Přesto nelze vyloučit během jara nástup krátké velmi teplé epizody, která by následně byla střídána ještě citelnějším ochlazením s výskytem mrazu. Bohužel k tomu po teplejších zimách dochází četně. V tomto článku zůstaňme u březnové předpovědi s tím, že odhadnout přesný vývoj počasí na konec měsíce zatím opravdu nedokážeme.

Předpovědní modely totiž se současným významnějším ochlazením na přelomu měsíců ještě před několika dny nepočítaly. Což máme další důkaz, že počasí se prostě někdy ubere úplně jiným směrem než se očekává. Důkazem nechť je i klimatický výhled modelu CFS na březen jako celek, kdy na obrázcích 1 až 3 vidíte předpovědi ze třech různých termínů podle aktuálních podmínek atmosféry za určité období. Vývoj předpovědi odchylek teploty vzduchu v Evropě je v tomto případě opravdu velký. U srážek paradoxně zdaleka takový vývoj nepozorujeme, byť tomu často bývá opačně.

Spíše chladnější březen 2023. Očekávané odchylky teploty na březen 2023 dle modelu CFS do 16.2.2023.

Obr. 2 Předpokládaná odchylka teplota vzduchu na březen 2023 – model CFS dle stavu do 16.2.2023, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

Spíše chladnější březen 2023. Očekávané odchylky teploty vzduchu na březen 2023 dle modelu CFS - stav do 6.2.2023.

Obr. 3 Předpokládaná odchylka teplota vzduchu na březen 2023 – model CFS dle stavu do 6.2.2023, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

S oteplením ve stratosféře model nepočítal, čeká nás spíše chladnější březen

Na obrázku 1 výše vidíte aktuální předpověď modelu CFS na březen 2023 dle atmosférických podmínek do 26.2.2023. Níže na obrázcích 2 a 3 přikládáme mapy se shodnou předpovědí modelu na březen 2023, jen dle podmínek do 16.2.2023 a do 6.2.2023. Na počátku února samozřejmě nebyl jasný vývoj počasí, lépe řečeno chování klimatických prvků ve vztahu k normálu ani na konec února, natož následně na březen. Poté docházelo k upřesňování, kdy kolem poloviny února předpokládal model mírně nadprůměrnou teplotu hlavně na východě a severovýchodě Evropy. Směrem ke konci února již bylo jasné, že se projeví zeslabení víru a oteplení ve stratosféře. Tedy četnější průnik studeného vzduchu z pólů směrem do nižších zeměpisných šířek, že bude mít Evropa celkově poněkud nižší teplotu.