Hydrologická situace

Sucho je hlavně na jihu Moravy

Hodnocení článku

To, že hydrologická situace není na začátek vegetační sezóny ideální již bylo řečeno. Vždy ovšem záleží na úhlu pohledu a sucho je hlavně na jihu Moravy. A to ať se na situaci podíváme pohledem toho půdního i hydrologického. Lokálně se vyskytuje sucho i v jiných nižších nadmořských výškách s vyšší průměrnou teplotou vzduchu a méně častými srážkami. V těchto oblastech máme již významný vliv předchozí zimní sezóny s nedostatkem sněhové pokrývky a zásob vody v ní. Sucho letos může a nemusí být problémem. Deficit srážek byl během roku 2020 a v roce 221 více méně vyrovnán a sucho bylo i díky na sníh bohatší předchozí zimě (2020/2021) zažehnáno. Nyní se mírně rozvíjí vlivem uvedených faktorů, k nimž přistoupil srážkově chudý březen s teplotně nadprůměrným období před jeho koncem a celkově bohatým slunečním svitem.

Půdní sucho na jižní Moravě a ve středních Čechách

Sucho je hlavně na jihu Moravy. Vodní kapacita v půdě k 20.4.2022.

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě k 20.4.2022, zdroj: chmi.cz

Mírné sucho registrujeme v centrální části Čech v některých okresech západně až severozápadně od Prahy. Střední až ojediněle vysoké v okresech jižní Moravy. Tam se sucho rozvíjí nejvíce, neboť tam i při proběhlých srážkových epizodách spadlo srážek nejméně. A navíc se tam setkáváme dlouhodobě s vyšší teplotou vzduchu. Podobné platí o nížinné oblasti centra Čech. Meteorologické sucho spočívající v deficitu srážek se vyskytuje ve většině okresů a to mírné, v jižní části území střední (ČHMÚ 2022). Podstatněji situaci nezlepšily v Čechách ani srážky posledních dnů.

Využitelná kapacita v půdě zůstává velmi nízká až extrémně nízká plošněji zejména v jižní až střední části Moravy. Dále pak v údolí velkých řek v jižní části Čech (Lužnice, Vltava a Otava) a střední až severozápadní části Čech (Polabí, Ohře a Bílina). Opak můžeme říci o vyšších a horských polohách, panuje zde tedy velký nepoměr vyvolaný i tím, že v těchto oblastech stále pozvolna a pauzami roztává sněhová pokrývka (obr. 1). Samozřejmě tam spadlo při proběhlých srážkových událostech i podstatně více kapalných i tuhých srážek.

TIP: Základní přehled o hydrologické situaci najdete na naší stránce Hydrologická situace.

Sucho je hlavně na jihu Moravy. Stav podzemních vod k týdnu do 17.4.2022.

Obr. 2 Hladina podzemní vody v mělkých vrtech k týdnu do 17.4.2022, zdroj: chmi.cz

Hydrologické sucho na tocích mimo hory, hladina podzemní vody vyšší na západě

Mimo horské a výše položené oblasti a toky odvodňující tyto oblasti snížené průtoky registrujeme. Obecně průtoky vodních toků jsou v jižní části území nižší. Podle M-denního průtoku se stavům sucha zatím v žádném profilu ale nepřibližují. Vyšších vodností toky dosahují na severu, severovýchodě a jihozápadě či západě ČR. Hladina podzemních vod je většinou v ČR snížená a místy i významně snížená. Na úrovni normálu nebo ojediněle vyšší hladinu registrujeme na jihozápadě a západě Čech a také ve Slezsku (obr. 2). Tomu odpovídá vydatnost sledovaných pramenů na území ČR.

Sucho je zatím v ČR místy v rovině půdního sucha, co se týče hydrologické roviny, tam registrujeme jen snížené vodnosti. Podle hladiny podzemních vod můžeme hovořit místy o přetrvávajícím suchu v podobě silně podnormálních hladin. Sucho během vegetační sezóny 2022 může být problémem, pokud meteorologický vývoj dá jeho dalšímu rozvoji a prohlubování. Tedy, pokud se vyskytnou během roku časté epizody s nedostatkem srážek kombinované vysokou teplotou vzduchu. Sucho být problémem nemusí, pokud uvedené faktory odpadnou a teplota vzduchu nebude často nadprůměrná a srážky budou průběžné a dostačující.