Sucho je hlavně na jihu Moravy

Hodnocení článku

To, že hydrologická situace není na začátek vegetační sezóny ideální již bylo řečeno. Vždy ovšem záleží na úhlu pohledu a sucho je hlavně na jihu Moravy. A to ať se na situaci podíváme pohledem toho půdního i hydrologického. Lokálně se vyskytuje sucho i v jiných nižších nadmořských výškách s vyšší průměrnou teplotou vzduchu a méně častými srážkami. V těchto oblastech máme již významný vliv předchozí zimní sezóny s nedostatkem sněhové pokrývky a zásob vody v ní. Sucho letos může a nemusí být problémem. Deficit srážek byl během roku 2020 a v roce 221 více méně vyrovnán a sucho bylo i díky na sníh bohatší předchozí zimě (2020/2021) zažehnáno. Nyní se mírně rozvíjí vlivem uvedených faktorů, k nimž přistoupil srážkově chudý březen s teplotně nadprůměrným období před jeho koncem a celkově bohatým slunečním svitem.

Půdní sucho na jižní Moravě a ve středních Čechách

Sucho je hlavně na jihu Moravy. Vodní kapacita v půdě k 20.4.2022.

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě k 20.4.2022, zdroj: chmi.cz

Mírné sucho registrujeme v centrální části Čech v některých okresech západně až severozápadně od Prahy. Střední až ojediněle vysoké v okresech jižní Moravy. Tam se sucho rozvíjí nejvíce, neboť tam i při proběhlých srážkových epizodách spadlo srážek nejméně. A navíc se tam setkáváme dlouhodobě s vyšší teplotou vzduchu. Podobné platí o nížinné oblasti centra Čech. Meteorologické sucho spočívající v deficitu srážek se vyskytuje ve většině okresů a to mírné, v jižní části území střední (ČHMÚ 2022). Podstatněji situaci nezlepšily v Čechách ani srážky posledních dnů.

Využitelná kapacita v půdě zůstává velmi nízká až extrémně nízká plošněji zejména v jižní až střední části Moravy. Dále pak v údolí velkých řek v jižní části Čech (Lužnice, Vltava a Otava) a střední až severozápadní části Čech (Polabí, Ohře a Bílina). Opak můžeme říci o vyšších a horských polohách, panuje zde tedy velký nepoměr vyvolaný i tím, že v těchto oblastech stále pozvolna a pauzami roztává sněhová pokrývka (obr. 1). Samozřejmě tam spadlo při proběhlých srážkových událostech i podstatně více kapalných i tuhých srážek.

TIP: Základní přehled o hydrologické situaci najdete na naší stránce Hydrologická situace.

Sucho je hlavně na jihu Moravy. Stav podzemních vod k týdnu do 17.4.2022.

Obr. 2 Hladina podzemní vody v mělkých vrtech k týdnu do 17.4.2022, zdroj: chmi.cz

Hydrologické sucho na tocích mimo hory, hladina podzemní vody vyšší na západě

Mimo horské a výše položené oblasti a toky odvodňující tyto oblasti snížené průtoky registrujeme. Obecně průtoky vodních toků jsou v jižní části území nižší. Podle M-denního průtoku se stavům sucha zatím v žádném profilu ale nepřibližují. Vyšších vodností toky dosahují na severu, severovýchodě a jihozápadě či západě ČR. Hladina podzemních vod je většinou v ČR snížená a místy i významně snížená. Na úrovni normálu nebo ojediněle vyšší hladinu registrujeme na jihozápadě a západě Čech a také ve Slezsku (obr. 2). Tomu odpovídá vydatnost sledovaných pramenů na území ČR.

Sucho je zatím v ČR místy v rovině půdního sucha, co se týče hydrologické roviny, tam registrujeme jen snížené vodnosti. Podle hladiny podzemních vod můžeme hovořit místy o přetrvávajícím suchu v podobě silně podnormálních hladin. Sucho během vegetační sezóny 2022 může být problémem, pokud meteorologický vývoj dá jeho dalšímu rozvoji a prohlubování. Tedy, pokud se vyskytnou během roku časté epizody s nedostatkem srážek kombinované vysokou teplotou vzduchu. Sucho být problémem nemusí, pokud uvedené faktory odpadnou a teplota vzduchu nebude často nadprůměrná a srážky budou průběžné a dostačující.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality