Hydrologická situacePovodeň

Vydatný déšť rozvodní toky

Hodnocení článku

Vydatný déšť rozvodní toky v oblastech jím zasažených. Půjde tedy zejména o severovýchod a východ Čech, sever Moravy a dále o Vysočinu a částečně jih Čech. I na vyšší povodňové stupně vystoupí vodní stavy resp. průtoky vodních toků pramenících v těchto oblastech a případně vodní toky tyto oblasti dále odvodňující. Veškeré vodní toky čekáme na našem území na vzestupu, některé na výrazném vzestupu. Začne se tak dít již po nějaké době s výskytem trvalejších srážek v jižní až východní části naší země během dnešního dne. Ještě výraznější vzestupy hladin a průtoků vodních toků nastanou během noci na zítřek, kdy čekáme pokračování vydatných srážek. Vzestup přetrvá po celý pátek, kdy začnou stavy toků dosahovat povodňových stupňů. Ještě sobotní srážky by měly přispět k zakolísání a přechodným vzestupům hladin toků zejména v jižní části naší republiky a na Vysočině.

Stav hydrologické situace a její předpověď, vydatný déšť rozvodní toky

Zhodnoťme aktuální stav hydrologické situace k 12. dubnu, resp. k týdnu do 9. dubna 2023. Poté se podíváme na to, jak se její stav změní po očekávané srážkově významné epizodě. O její předpovědi pojednáváme dle stavu numerické předpovědi k 11. dubnu 2023 v článku Kde spadnou vydatné srážky? Na území ČR se aktuálně sucho nevyskytuje, ojediněle jde o začínající sucho a to místy na severozápadě Čech a jihu Moravy. Od začátku roku spadlo z pohledu dlouhodobého normálu zejména na severu, severovýchodě a jihozápadě Čech. Dále na severovýchodě a severu středních Čech, západě Čech a jihovýchodě Moravy. Méně srážek než činí normál spadlo v jižní části republiky a částečně na Vysočině či na jihu středních Čech. Půdní vláha v mělké vrstvě je nejnižší v nížinách na severozápadě, jihu, centru Čech a na jihu Moravy.

Vodnosti toků jsou v ČR většinou mírně nadnormální nebo normální. Nejvyšší vodnosti registrujeme na jihozápadě, severu, severovýchodě Čech a na severovýchodě středních Čech. V poměru k měsíčnímu normálu evidujeme nižší vodnosti na JV/V republiky (obr. 1). Ve stejnému duchu se nesou hladiny podzemních vod v mělkých vrtech. Nejnižší a to i silně až mimořádně podnormální se vyskytují v pásu jih, jihovýchod až východ Moravy. Převážně vyšší hladiny máme na jihozápadě, částečně jihu a středu až severu Čech.

Vydatný déšť rozvodní toky. Poměr vodností toků k měsíčnímu normálu dne 12.4.2023.

Obr. 1 Kde vydatný déšť rozvodní toky? Poměr vodností toků k měsíčnímu normálu dne 12.4.2023, zdroj: chmi.cz

Vydatný déšť rozvodní toky: Zlepšení hydrologické situace na východě i větší odezvy toků na srážky v oblastech s vyšším nasycením

Významnější srážková činnost se očekává na východě území obecně, vydatný déšť rozvodní toky. Tam “padnou srážky určitě na úrodnou půdu”. Obecně tam registrujeme podle výše uvedeného zhodnocení hydrologické situace nižší nasycení půdy vodou. Dále s tím související nižší vodnosti toků, byť většinou v mezích normálu, ale zejména snížené hladiny podzemních vod. Srážková činnost v některých dalších oblastech, jako je Vysočina, dále východ až severovýchod Čech s výběžkem do středních Čech a podobně, přinese větší odtoky vody z území. Právě tam můžeme čekat rychlejší vzestupy hladin řek a dosažení povodňových stavů.

Vyšších povodňových stupňů by mohly dosáhnout vodní toky v povodí Orlice, zejména Tiché Orlice a to během víkendu. Během víkendu dosáhnou povodňových stavů také toky v povodí horní Jizery, Loučné, Chrudimky, Metuje či Svratky nebo některých jiných. Rozvodní se také vodní toky v povodí Sázavy, kdy Sázavou odtečou vydatné srážky z Vysočiny. Zde může být během víkendu dosaženo stavů pohotovosti. V povodí Lužnice by během víkendu mohlo být též dosaženo vyšších povodňových stavů. Ve středních částech větších toků dojde k vzestupům hladin na případné povodňové stupně spíše na konci víkendu a na počátku nového týdne, tj. spíše po ukončení srážkové činnosti.