Prognózy počasíSezónní výhledy

Sušší květen 2022 teplotně v normálu

Hodnocení článku

Numerické modely slibují, že bude sušší květen 2022 teplotně v normálu. Teplota vzduchu se postupně zvýší z podprůměrných hodnot na průměrné, odpovídající období. I když určité výchylky vyloučit nelze, tyto už se nečekají tak významné jako v proměnlivém dubnu. A také lze období čekat jako celek spíše průměrné. Růst teploty vzduchu se začne zpomalovat až zastavovat po polovině měsíce. Srážková činnost se začne častěji vyskytovat ve formě přeháněk či při vyšší teplotě i bouřek v podobě tzv. denních srážek. To způsobí větší lokální rozdíly ve srážkových úhrnech.

Teplotně lze čekat květen v normálu, během měsíce se očekává zpočátku na spodní hranici normálu, poté přesně na hodnotách dlouhodobého normálu. Určité výchylky teploty vzduchu čekat musíme, ty jsou v našem klimatu běžné. Půjde již ale o převahu teplejšího počasí, které vystřídají krátkodobá ochlazení za studenými frontami. Studené fronty jsou v tomto období již dobře vyjádřeny a přinášejí spíše kratší zhoršení počasí. Oblačný pás má fronta v tomto období o poznání užší a přináší právě zmíněné přeháňky či bouřky.

TIP: Více o modelu počasí na studené frontě se dozvíte z naší stránky, která detailně informuje o teorii i praxi studené a okluzní fronty včetně rysů počasí.

Sušší květen by znamenal prohloubení sucha, teplotně se čeká počasí v normálu

Sušší květen 2022 teplotně v normálu. Odchylky srážek na květen 2022.

Obr. 1 Sušší květen 2022 teplotně v normálu. Očekávané odchylky srážek podle modelu CFS na květen 2022, zdroj: cpc.ncep.noaa.gov

I když předpovědní model CFS nevykazuje příliš velkou jistotu předpovědí odchylek srážek na květen, za předpokladu jejich nedostatku se hydrologická situace zhorší. Vyšší výpar spojený s intenzivním slunečním svitem a stoupající teplotou nedokáží nižší srážky než činí průměr tohoto období vykompenzovat. Konvekční srážek přeháňkového či bouřkového charakteru navíc nepřinesou takový hydrologický význam. Samozřejmě vláhu přinesou, ale pouze v rovině půdního sucha. V případě jejich méně pravidelného výskytu ani v této rovině nedokáží výpar vykompenzovat. Sušší květen tak bude mít za důsledek typicky prohlubování sucha během jarního období.

V tomto období jsou potřebné minimálně průměrné úhrny srážek za jednotlivé týdny. To se v květnu zatím příliš nepředpokládá, ten by měl být sušší. Srážky budou chybět vlivem častého výskytu vysokého tlaku vzduchu nad centrem Evropy. Anticyklonální počasí začalo být častější již ke konci měsíce dubna. Navíc, jak bylo řečeno, hned s prvními dny měsíce začínají převažovat lokální srážky prudší intenzity. Tyto se považují obecně za hydrologicky méně významné, avšak určitě jde o příznivější trend než v případě úplné absence srážek a vysoké teploty vzduchu k tomu.