Zajímavosti

Termín pocitová teplota

Hodnocení článku

“Dnešní pocitové teploty očekáváme v rozmezí 1 až 5°C”. Slyšeli jste v předpovědi u nás takové sdělení? Co znamená termín pocitová teplota? To si zřejmě některá média neumějí vysvětlit a myslí si, že jeho použitím mají předpověď počasí odbornou a jsou zajímavá. Nicméně tomu je přesně naopak. Pokud pomineme, že nutno uvádět v předpovědi teplotu v jednotném čísle v případě, kdy není součástí tvrzení slovo hodnoty/hodnota. To se ovšem běžně nedělá a uvádí se např. dnešní teploty. Jde o věcně nesprávnou formulaci. Ale tento článek má za úkol poukázat na jinou nesrovnalost. A to sice na použití termínu pocitová teplota tam, kde to není na místě.

Ledovka na trávě, mrznout bude stále častěji. Termín pocitová teplota.

Pocitová teplota jako vnímaná teplota se u nás neuvádí a nepředpovídá

Jsou oblasti na Světě, kde je součástí předpovědi počasí i pocitová teplota. Ale nikoli pouze pocitová teplota. Nyní k objasnění tohoto pojmu. Jak z názvu vyplývá, není to běžná teplota, která se vždy udává. A kterou udávají mimochodem i ta média, která vkládají před slovo teplota to slovo pocitová. U nás se pocitová teplota neudává v meteorologických informacích, ani v předpovědích počasí. Uvádí se jen výjimečně pro zajímavost, zejména pokud se značně odlišuje od běžné teploty.

⇒ Pocitová teplota je teplota vnímaná lidským tělem v důsledku působení dalších meteorologických vlivů. Při chladném počasí je to působení větru (wind chill – ochlazování větrem). Při horkém počasí je to působení vlhkosti vzduchu (heat index – pocit dusna). Tato teplota může být shodná jako běžná, pokud uvedené faktory odpadají. Ale může být podstatně jiná, působí-li uvedené faktory silně.

Více informací nabízíme v článku Wind chill a Heat index, aneb pocitová teplota. Tam zobrazujeme tabulky výpočtu pocitové teploty. Pojmy také detailněji objasňujeme.

Formulace “pocitová teplota vystoupí na 1 až 5°C”, když jde o běžnou teplotu očekávanou v daném dni bez započítání vlivu dalších faktorů je zavádějící a nesprávná. V případě chladného počasí a silného větru se v předpovědi naznačuje, že naše pocitová teplota bude nižší. Případně se v těchto případech k běžné teplotě přibližně ta pocitová přidává. V oficiálních předpovědích se informace ovšem neobjevuje. Proto když někde tuto formulaci zaznamenáte, nemusíte přemýšlet nad tím co daní básnici chtěli “vylepšenou” formulací říci. Jde o běžnou očekávanou teplotu vzduchu.