Termín pocitová teplota

Hodnocení článku

“Dnešní pocitové teploty očekáváme v rozmezí 1 až 5°C”. Slyšeli jste v předpovědi u nás takové sdělení? Co znamená termín pocitová teplota? To si zřejmě některá média neumějí vysvětlit a myslí si, že jeho použitím mají předpověď počasí odbornou a jsou zajímavá. Nicméně tomu je přesně naopak. Pokud pomineme, že nutno uvádět v předpovědi teplotu v jednotném čísle v případě, kdy není součástí tvrzení slovo hodnoty/hodnota. To se ovšem běžně nedělá a uvádí se např. dnešní teploty. Jde o věcně nesprávnou formulaci. Ale tento článek má za úkol poukázat na jinou nesrovnalost. A to sice na použití termínu pocitová teplota tam, kde to není na místě.

Pocitová teplota jako vnímaná teplota se u nás neuvádí a nepředpovídá

Jsou oblasti na Světě, kde je součástí předpovědi počasí i pocitová teplota. Ale nikoli pouze pocitová teplota. Nyní k objasnění tohoto pojmu. Jak z názvu vyplývá, není to běžná teplota, která se vždy udává. A kterou udávají mimochodem i ta média, která vkládají před slovo teplota to slovo pocitová. U nás se pocitová teplota neudává v meteorologických informacích, ani v předpovědích počasí. Uvádí se jen výjimečně pro zajímavost, zejména pokud se značně odlišuje od běžné teploty.

⇒ Pocitová teplota je teplota vnímaná lidským tělem v důsledku působení dalších meteorologických vlivů. Při chladném počasí je to působení větru (wind chill – ochlazování větrem). Při horkém počasí je to působení vlhkosti vzduchu (heat index – pocit dusna). Tato teplota může být shodná jako běžná, pokud uvedené faktory odpadají. Ale může být podstatně jiná, působí-li uvedené faktory silně.

Více informací nabízíme v článku Wind chill a Heat index, aneb pocitová teplota. Tam zobrazujeme tabulky výpočtu pocitové teploty. Pojmy také detailněji objasňujeme.

Formulace “pocitová teplota vystoupí na 1 až 5°C”, když jde o běžnou teplotu očekávanou v daném dni bez započítání vlivu dalších faktorů je zavádějící a nesprávná. V případě chladného počasí a silného větru se v předpovědi naznačuje, že naše pocitová teplota bude nižší. Případně se v těchto případech k běžné teplotě přibližně ta pocitová přidává. V oficiálních předpovědích se informace ovšem neobjevuje. Proto když někde tuto formulaci zaznamenáte, nemusíte přemýšlet nad tím co daní básnici chtěli “vylepšenou” formulací říci. Jde o běžnou očekávanou teplotu vzduchu.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1100 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality