Únor 2020 byl velmi teplý a vlhký

Hodnocení článku

Jak bylo předpokládáno, poslední měsíc klimatologické zimy 2019/2020 byl také teplotně nadnormální. Současně se ale odlišoval od předchozích dvou měsíců co se srážkové činnosti týče. Byl srážkově velmi bohatý. Vyznačoval se ale i dalšími charakteristikami. Počasí bylo v únoru velmi proměnlivé a také často extrémní. Proměnlivost počasí bylo možno pozorovat na průběhu více meteorologických prvků. Průběh počasí v únoru budeme v tomto textu prezentovat pomocí našich naměřených dat v Praze. Srovnáme je s údaji dostupnými od roku 2005. Únor 2020 byl velmi teplý a vlhký, jak si stojí v pomyslném žebříčku dat?

Rychlé střídání počasí a jeho příčina

Teplota vzduchu, tlak vzduchu, průběh oblačnosti a podobně. To jsou prvky, které v únoru vykazovaly velkou proměnlivost. Nyní věnujme několik málo slov synoptickým příčinám průběhu počasí v únoru. V tomto měsíci oproti zejména předchozímu, lednu, se ve střední Evropě významně prosadilo západní proudění. To znamená vždy teplejší a hodně proměnlivé, celkově vlhčí, počasí. Od západu postupovaly jednotlivé i významné cyklony a s nimi spojené systémy front ovlivňovaly počasí u nás. Atmosférické fronty v těchto systémech oddělují vždy rozdílné vzduchové hmoty. Postupují-li v rychlém sledu v čerstvém proudění, odehrávají se velmi rychle i změny počasí.

Zásadní extrémy počasí v únoru

V tomto měsíci v silném západním až severozápadním proudění ovlivnily počasí u nás dvě významné tlakové níže. Ty se opět dostaly do velkého povědomí v podobě svých názvů. U nás a v okolí šlo o pojmenování „Sabine“ (vliv 10.2.) a „Yulia“ (vliv 23.2.). Základní informace a žebříček významných níží najdete na stránce Významné cyklony. Právě ty způsobily nejvýznačnější průběh počasí. Projevily se zejména velmi významnými poryvy větru, ale s každou cyklonou postupující v blízkosti našeho území došlo k velkým změnám základních prvků v kratším čase.

Klimatologické údaje z měření v Praze

Únorové počasí se zásadně lišilo od zbývajících dvou měsíců zimní sezóny. Teplota vzduchu byla značně proměnlivá, avšak převážně vyšší a krátce významně vysoká. To především za teplými frontami v krátkodobých teplých sektorech cyklon. Zásadně odlišné byly srážky, kterých spadlo na únor velmi mnoho a to převážně ve formě deště. Vlhkost vzduchu byla ale přeci jen nižší vzhledem k období a to i přes častý výskyt srážkové činnosti. Většinou převládalo i hodně oblačné počasí, jen krátce byla oblačnost zmenšená na slunečno či zcela jasno. Mlhy se vzhledem k období nevyskytovaly, naopak bylo možno se setkat ojediněle se zimními bouřkami na studených frontách v silném proudění.

Teplota vzduchu

Průměrná teplota vzduchu činila 6.22°C a jde o nejvyšší hodnotu pro únor od roku 2005 s odchylkou +4.29°C od aktuálního teplotního průměru. Nejvyšší teplota 14.9°C byla dosažena hned 1. února při významném přílivu teplého vzduchu. Nejnižší teplota -1.1°C byla dosažena v přechodném vlivu vysokého tlaku vzduchu z důvodu vyjasnění dne 9. února, těsně před vlivem významné cyklony Sabine. Vývoj maximální denní teploty vzduchu ukazuje obrázek 1 a právě na něm můžeme dobře pozorovat její značnou proměnlivost a to zejména od toho 10. dne. Mrazivé dny byly zaznamenány pouze 4 a jednalo se o velmi slabé ranní mrazy do -1°C, pouze v jednom případě šlo o lehké podkročení hodnoty -1°C (viz nejnižší teplota). Od 10. února byla i ranní minima teploty kladná a jen ojediněle se blížila nule.

Obr. 1 Vývoj maximální teploty vzduchu v Praze v únoru 2020

Atmosférické srážky, vlhkost vzduchu a oblačnost

Průměrné srážky činily 2.56mm a jde též o nejvyšší hodnotu pro únor od roku 2005 s odchylkou +2.08mm od aktuálního průměru. Nejvyšší denní úhrn srážek 22.2mm byl zaznamenán 4. února při přechodu okluzní fronty s výskytem trvalého deště, krátce sněžení a následně přeháněk se srážkami různého druhu. Zaznamenáno bylo 15 dnů s výskytem srážek (měřitelných s úhrnem alespoň 0.1mm), což je více než polovina měsíce. Srážkové dny a úhrny srážek během měsíce ukazuje obrázek 2. Naopak za slunečné dny lze považovat pouze 2 a zbývajících 27 hodnotíme jako dny oblačné.

Obr. 2 Denní srážkové úhrny v Praze v únoru 2020

Vlhkost vzduchu činila v průměru 71.2% a byla v normě. Nejvyšší vlhkost činila 92% a dosažena byla v oblasti cyklony na konci měsíce (28.2.). Nejnižší činila 45% a dosažena byla za studenou frontou níže Sabine (11.2.).  Průměr maximální vlhkosti vzduchu činil 82.8% a minimální 59.6%.

Tlak vzduchu

Obr. 3 Průběh tlaku vzduchu v Praze v únoru 2020

Na obrázku 3 vidíme průběh tlaku vzduchu ve 14 hodin. Na něm je též vidět velká proměnlivost tlaku vzduchu hlavně ve druhé polovině měsíce. Významné změny tlaku vzduchu se často odehrávaly i v rámci jednoho dne. Zejména při přechodu systému front s významnou cyklonou, postupující poblíž našeho území. V takovém případě tlak vzduchu významně klesá, za teplou frontou bude stoupat, před studenou klesat. Za ní opět významně stoupá a pokud se blíží další systém front a cyklona, tak se průběh rychle opakuje. Průměrný tlak vzduchu byl ale v normě a činil 1014.4hPa.

Závěr a srovnání s jinými roky

Únor byl celkově velmi teplý a vlhký. Z hlediska našeho měření teplotně extrémně nadnormální a srážkově významně též nadnormální. Přes ČR přešlo zhruba 15 atmosférických front. Průměrná teplota vzduchu i úhrn srážek byly od roku 2005 z hlediska našeho měření nejvyšší. U teplot a ani u srážek nebyla odchylka od průměrných hodnot dosud takto vysoká (teplota +4.29°C a srážky +2.08mm) a to co se týče záporných odchylek. Počasí tak významně doplnilo deficit sráže zejména z ledna, ale i z prosince. To v oblasti spadlo velmi málo srážek (v prosinci 2019 činil úhrn 10mm a v lednu 2020 jen 4.9mm).

Obr. 4 Vývoj průměrné teploty vzduchu a průměrných srážek v Praze v únoru za období let 2005 až 2020 plus lineární trendy

Na obrázku 4 vidíme vývoj průměrné teploty a úhrnu srážek od roku 2005 pro měsíc únor v Praze. A to včetně křivek trendů teploty vzduchu a srážek za dané období. Z něho můžeme vypozorovat naopak velmi srážkově chudé únory. Šlo zejména o únor 2014, kdy téměř nepršelo, celkové srážky činily 0.7mm. Velmi suchý byl i následný únor 2015 se 2mm za měsíc a sucho v tomto roce poté dosáhlo velkých rozměrů. Mezi suché patřil i únor 2011 se 6mm nebo únor 2012 a 2018 se 7mm za měsíc. Ohledně teploty vzduchu se vyjímá únor 2012 s průměrnou teplotou -2.21°C, ale i únor 2018 s -0.79°C či únor 2005 s -0.4°C. Podobně teplý byl naopak únor 2007 jako celá tato zimní sezóna s průměrnou teplotou 5.6°C, ale i únor 2016 s 4.98°C.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1072 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality