Historie počasíKlimatické statistiky

Únor 2020 byl velmi teplý a vlhký

Hodnocení článku

Jak bylo předpokládáno, poslední měsíc klimatologické zimy 2019/2020 byl také teplotně nadnormální. Současně se ale odlišoval od předchozích dvou měsíců co se srážkové činnosti týče. Byl srážkově velmi bohatý. Vyznačoval se ale i dalšími charakteristikami. Počasí bylo v únoru velmi proměnlivé a také často extrémní. Únor 2020 byl teplý a vlhký a to dokonce za posledních několik let velmi teplý. Proměnlivost počasí bylo možno pozorovat na průběhu více meteorologických prvků. Průběh počasí v únoru budeme v tomto textu prezentovat pomocí našich naměřených dat v Praze. Srovnáme je s údaji dostupnými od roku 2005. Únor 2020 byl velmi teplý a vlhký, jak si stojí v pomyslném žebříčku dat?

Rychlé střídání počasí a jeho příčina

Teplota vzduchu, tlak vzduchu, průběh oblačnosti a podobně. To jsou prvky, které v únoru vykazovaly velkou proměnlivost. Nyní věnujme několik málo slov synoptickým příčinám průběhu počasí v únoru. V tomto měsíci oproti zejména předchozímu, lednu, se ve střední Evropě významně prosadilo západní proudění. To znamená vždy teplejší a hodně proměnlivé, celkově vlhčí, počasí. Od západu postupovaly jednotlivé i významné cyklony a s nimi spojené systémy front ovlivňovaly počasí u nás. Atmosférické fronty v těchto systémech oddělují vždy rozdílné vzduchové hmoty. Postupují-li v rychlém sledu v čerstvém proudění, odehrávají se velmi rychle i změny počasí.

Zásadní extrémy počasí v únoru

V tomto měsíci v silném západním až severozápadním proudění ovlivnily počasí u nás dvě významné tlakové níže. Ty se opět dostaly do velkého povědomí v podobě svých názvů. U nás a v okolí šlo o pojmenování “Sabine” (vliv 10.2.) a “Yulia” (vliv 23.2.). Základní informace a žebříček významných níží najdete na stránce Významné cyklony. Právě ty způsobily nejvýznačnější průběh počasí. Projevily se zejména velmi významnými poryvy větru, ale s každou cyklonou postupující v blízkosti našeho území došlo k velkým změnám základních prvků v kratším čase.

Únor 2020 byl teplý a vlhký: Klimatologické údaje z měření v Praze

Únorové počasí se zásadně lišilo od zbývajících dvou měsíců zimní sezóny. Teplota vzduchu byla značně proměnlivá, avšak převážně vyšší a krátce významně vysoká. To především za teplými frontami v krátkodobých teplých sektorech cyklon. Zásadně odlišné byly srážky, kterých spadlo na únor velmi mnoho a to převážně ve formě deště. Vlhkost vzduchu byla ale přeci jen nižší vzhledem k období a to i přes častý výskyt srážkové činnosti. Většinou převládalo i hodně oblačné počasí, jen krátce byla oblačnost zmenšená na slunečno či zcela jasno. Mlhy se vzhledem k období nevyskytovaly, naopak bylo možno se setkat ojediněle se zimními bouřkami na studených frontách v silném proudění.

Teplota vzduchu

Průměrná teplota vzduchu činila 6.22°C a jde o nejvyšší hodnotu pro únor od roku 2005 s odchylkou +4.29°C od aktuálního teplotního průměru. Nejvyšší teplota 14.9°C byla dosažena hned 1. února při významném přílivu teplého vzduchu. Nejnižší teplota -1.1°C byla dosažena v přechodném vlivu vysokého tlaku vzduchu z důvodu vyjasnění dne 9. února, těsně před vlivem významné cyklony Sabine. Vývoj maximální denní teploty vzduchu ukazuje obrázek 1 a právě na něm můžeme dobře pozorovat její značnou proměnlivost a to zejména od toho 10. dne. Mrazivé dny byly zaznamenány pouze 4 a jednalo se o velmi slabé ranní mrazy do -1°C, pouze v jednom případě šlo o lehké podkročení hodnoty -1°C (viz nejnižší teplota). Od 10. února byla i ranní minima teploty kladná a jen ojediněle se blížila nule.

Únor 2020 byl teplý a vlhký. Vývoj maxima denní teploty.

Obr. 1 Únor 2020 byl teplý. Vývoj maximální teploty vzduchu v Praze v únoru 2020 – únor 2020 vyl teplý s maximy i na 15°C

Atmosférické srážky, vlhkost vzduchu a oblačnost

Průměrné srážky činily 2.56mm a jde též o nejvyšší hodnotu pro únor od roku 2005 s odchylkou +2.08mm od aktuálního průměru. Nejvyšší denní úhrn srážek 22.2mm byl zaznamenán 4. února při přechodu okluzní fronty s výskytem trvalého deště, krátce sněžení a následně přeháněk se srážkami různého druhu. Zaznamenáno bylo 15 dnů s výskytem srážek (měřitelných s úhrnem alespoň 0.1mm), což je více než polovina měsíce. Srážkové dny a úhrny srážek během měsíce ukazuje obrázek 2. Naopak za slunečné dny lze považovat pouze 2 a zbývajících 27 hodnotíme jako dny oblačné.

Obr. 2 Denní srážkové úhrny v Praze v únoru 2020 – únor 2020 byl vlhký

Vlhkost vzduchu činila v průměru 71.2% a byla v normě. Nejvyšší vlhkost činila 92% a dosažena byla v oblasti cyklony na konci měsíce (28.2.). Nejnižší činila 45% a dosažena byla za studenou frontou níže Sabine (11.2.).  Průměr maximální vlhkosti vzduchu činil 82.8% a minimální 59.6%.

Tlak vzduchu

Obr. 3 Průběh tlaku vzduchu v Praze v únoru 2020

Na obrázku 3 vidíme průběh tlaku vzduchu ve 14 hodin. Na něm je též vidět velká proměnlivost tlaku vzduchu hlavně ve druhé polovině měsíce. Významné změny tlaku vzduchu se často odehrávaly i v rámci jednoho dne. Zejména při přechodu systému front s významnou cyklonou, postupující poblíž našeho území. V takovém případě tlak vzduchu významně klesá, za teplou frontou bude stoupat, před studenou klesat. Za ní opět významně stoupá a pokud se blíží další systém front a cyklona, tak se průběh rychle opakuje. Průměrný tlak vzduchu byl ale v normě a činil 1014.4hPa.

Únor 2020 byl teplý a vlhký: Závěr a srovnání s jinými roky

Únor byl celkově velmi teplý a vlhký. Z hlediska našeho měření teplotně extrémně nadnormální a srážkově významně též nadnormální. Přes ČR přešlo zhruba 15 atmosférických front. Průměrná teplota vzduchu i úhrn srážek byly od roku 2005 z hlediska našeho měření nejvyšší. U teplot a ani u srážek nebyla odchylka od průměrných hodnot dosud takto vysoká (teplota +4.29°C a srážky +2.08mm) a to co se týče záporných odchylek. Počasí tak významně doplnilo deficit srážek zejména z ledna, ale i z prosince. To v oblasti spadlo velmi málo srážek (v prosinci 2019 činil úhrn 10mm a v lednu 2020 jen 4.9mm).

Obr. 4 Vývoj průměrné teploty vzduchu a průměrných srážek v Praze v únoru za období let 2005 až 2020 plus lineární trendy – únor 2020 byl teplý a vlhký

Na obrázku 4 vidíme vývoj průměrné teploty a úhrnu srážek od roku 2005 pro měsíc únor v Praze. Z toho plyne, že únor 2020 byl teplý a vlhký, nejvíce za posledních 15 let. Graf je včetně křivek trendů teploty vzduchu a srážek za dané období. Z něho můžeme vypozorovat naopak velmi srážkově chudé únory. Šlo zejména o únor 2014, kdy téměř nepršelo, celkové srážky činily 0.7mm. Velmi suchý byl i následný únor 2015 se 2mm za měsíc a sucho v tomto roce poté dosáhlo velkých rozměrů. Mezi suché patřil i únor 2011 se 6mm nebo únor 2012 a 2018 se 7mm za měsíc. Ohledně teploty vzduchu se vyjímá únor 2012 s průměrnou teplotou -2.21°C, ale i únor 2018 s -0.79°C či únor 2005 s -0.4°C. Podobně teplý byl naopak únor 2007 jako celá tato zimní sezóna s průměrnou teplotou 5.6°C, ale i únor 2016 s 4.98°C.