Vymizí v budoucnu jaro?

Změna klimatu, která v současné době znamená globální oteplování naší planety, může mít různé zásadní dopady co se týče klimatu a chování počasí u nás. V případě oteplování jde o reálné a vědecky potvrzené zvyšování globální světové teploty. Je na diskuzi do jaké míry toto oteplování v současné době podporují antropogenní vlivy, tedy lidská činnost. Správný a seriózní klimatolog připustí, že lidská činnost přirozené oteplování podporuje, avšak pravděpodobně ne tak významně jak se může zdát a jak se někdy spekuluje. Současná změna klimatu, která má podobě oteplování planety je tedy souhrnem či lépe řečeno spojením běžné fáze klimatu a lidskou činností v podobě nadměrné produkce skleníkových plynů do atmosféry. V tomto textu se trochu zastavme u otázky týkající se změny klimatu v jarním období. Co můžeme v posledních letech pozorovat? Jaké jsou asi příčiny změn chování počasí a vývoje klimatu na jaře? A co to může znamenat v budoucnosti? Slovem v budoucnosti musíme rozumět za x let, neboť nelze hovořit o konkrétní budoucnosti, například za 100 let, za 50 let nebo už za 20 let?

Studený začátek jara se překlápí rychle do horkého konce

Počasí se chová jinak než tomu bylo před x lety, to lze pozorovat již několik let. Naše čtyři roční období, která jsou od svých začátků do konců charakteristické určitým klimatem a počasím, se dosti změnila a specifický průběh klimatu se posouvá směrem dopředu nebo naopak dozadu a nabourává se tak i do jiných klimatických období. Počasí pak danému kalendářnímu období neodpovídá. Nejčastěji toto pozorujeme v zimním období, ale také v jarním. I když v tomto textu bude řeč právě o jarním období, tak se daná změna týká i zimního a odvíjí se od něho. Poslední zimní sezóny byly vesměs teplejší, z globálního hlediska je potvrzeno, že světová teplota roste a poslední roky se staly nejteplejšími od začátku měření v roce 1880. Takto dlouhá klimatická teplotní řada má velmi vysokou vypovídací hodnotu. Regionálně najdeme významně teplé oblasti, oblasti kde se změna více méně neprojevila, ale také oblasti s opačným trendem teploty, tedy oblasti o poznání chladnější. Každý rok má období na různých místech jiný průběh, proto je nutno hovořit pouze o převládajícím trendu. Poslední zimní sezóna, která byl u nás a v okolí studená byla sezóna 2010, obecně zejména tento rok od svého počátku do konce. Zimní části roků 2006, 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 i 2017 byly teplé až velmi teplé, malou výjimku zde tvoří zima v roce 2013. Totéž ovšem platí o letošní zimě, kterou označme jako zimu v roce 2018. V prosinci, prvním klimatologicky zimním měsíci, nedochází k výskytu žádných významnějších mrazů a odpolední teploty často dosahují i vyšších hodnot než třeba na konci podzimu, tedy v listopadu. Podobné platí o lednu. Na konci zimní sezón se ochlazuje a přichází průměrné nebo i podprůměrné teploty. Ty poté pokračují na počátku jarního období, do kterého se zimní počasí jaksi “protahuje”. Ve druhé polovině jarního období dochází k prudkému oteplení a počasí má rychle letní charakter. Rychle se též prohlubuje sucho, což je další téma mající pro současný a budoucí Svět v některých oblastech velmi zásadní význam. O tom určitě někdy příště. Nyní zpět k vývoji teplot. Tímto popsaným vývojem tak dojde k vymizení jara nebo jeho zásadnímu zkrácení. To by mělo zásadní dopady zejména v zemědělství a vegetaci obecně, neboť toto období je pro ni velmi významným. Právě v měsících duben a květen je většina vegetace v plném rozvinu. Jarní období má plnit úkol přechodového období mezi zimou a létem, mezi nimiž by měl být tedy pozvolný přechod zejména co se teplot vzduchu týče. To je ovšem dle výše popsaného převládajícího průběhu počasí v posledních letech v tomto období porušováno. Vlivem posunu zimního počasí se setkáváme s velmi nízkými teplotami i na počátku dubna, byť krátce už dochází k významně teplému počasí. Proměnlivost počasí označovaná jako výkyvy tak intenzivní, byť období kolem měsíce dubna je proměnlivostí i tak typické. V posledních letech je období časté proměnlivosti počasí a tedy i teplot ovšem dosti dlouhé a zejména ranní mráz je častější až do pozdních jarních dnů. Poté rychle nastupuje letní ráz počasí, po určitém “zlomu”, kdy přestane docházet k intenzivním vpádům studeného vzduchu nejčastěji od severozápadu až severu.

Tímto tedy může být v budoucnu jarní období (co se týče typického průběhu teplot vzduchu) na našem území významně zkráceno či může postupně i vymizet. Časy kdy od konce listopadu nebo alespoň od prosince nastalo pravé zimní počasí se sněhovou pokrývkou a mrazy, v březnu přišlo běžné jaro bez větších teplotních výkyvů a to postupně přecházelo do letního rázu počasí, jsou nyní asi definitivně minulostí. A takových změn bude během roku u nás patrně více.

Studený počátek jara i letos

I v letošním roce byl průběh zimy mírný, až v únoru se teploty dostaly teprve na normální hodnoty a v poslední dekádě měsíce přišly významnější mrazy a teploty klesly pod normál. A shodné to bude podle současných prognóz i s počátkem jarní sezóny, která právě prvním březnem z klimatologického pohledu začíná. Prognózy říkají, že březen bude teplotně podprůměrný a dle toho lze usuzovat, že můžeme čekat třeba krátce i vyšší teploty, ale častěji vpády studeného vzduchu. Teploty se budou tedy dosti střídat, ale převažovat budou spíše jejich nižší hodnoty.

S tímto průběhem klimatických prvků zejména v pro vegetační sezonu důležité zimní sezóny jsou spojeny další negativní důsledky. Ty budou rozebírány v dalších textech.

Meteo Aktuality

Od malička mě fascinuje voda, hydrologie, která je všude okolo a tedy i v atmosféře, kde za spolupůsobení dalších dějů přináší fascinující procesy a jevy. Mnohdy jde o extrémní a o to zajímavější jevy. Ne méně se zabývám klimatologií, která hodnotí dlouhodobý stav počasí - klima. Vazby a vzájemné ovlivňování těchto oborů studuji dnes a denně a rád přináším seriózní informace z oblasti těchto věd. Proto jsem v roce 2011 na internetu založil projekt Meteo Aktuality a nyní jsem majitel a hlavní správce tohoto webu. Ať se vám zde líbí a najdete tu to, co potřebujete a třeba klidně i něco navíc.