Vymizí v budoucnu jaro?

Hodnocení článku

Změna klimatu, která v současné době znamená globální oteplování naší planety, může mít různé zásadní dopady co se týče klimatu a chování počasí u nás. V případě oteplování jde o reálné a vědecky potvrzené zvyšování globální světové teploty. Je na diskuzi do jaké míry toto oteplování v současné době podporují antropogenní vlivy, tedy lidská činnost. Správný a seriózní klimatolog připustí, že lidská činnost přirozené oteplování podporuje. Avšak pravděpodobně ne tak významně jak se může zdát a jak se někdy spekuluje. Vymizí v budoucnu jaro?

Současná změna klimatu, která má podobě oteplování planety je tedy souhrnem či lépe řečeno spojením běžné fáze klimatu. A též s lidskou činností v podobě nadměrné produkce skleníkových plynů do atmosféry. V tomto textu se trochu zastavme u otázky týkající se změny klimatu v jarním období. Co můžeme v posledních letech pozorovat? Jaké jsou asi příčiny změn chování počasí a vývoje klimatu na jaře? A co to může znamenat v budoucnosti? Slovem v budoucnosti musíme rozumět za x let. Neboť nelze hovořit o konkrétní budoucnosti, například za 100 let, za 50 let nebo už za 20 let?

Do pátku jaro, poté až zima. Vymizí v budoucnu jaro? Jarní květy.

Studený začátek jara se překlápí rychle do horkého konce

Počasí se chová jinak než tomu bylo před x lety, to lze pozorovat již několik let. Naše čtyři roční období, která jsou od svých začátků do konců charakteristické určitým klimatem a počasím, se dosti změnila. A specifický průběh klimatu se posouvá směrem dopředu nebo naopak dozadu a nabourává se tak i do jiných klimatických období. Počasí pak danému kalendářnímu období neodpovídá. Nejčastěji toto pozorujeme v zimním období, ale také v jarním. I když v tomto textu bude řeč právě o jarním období, tak se daná změna týká i zimního a odvíjí se od něho. Poslední zimní sezóny měly průběh vesměs teplejší. Z globálního hlediska se potvrzuje, že světová teplota roste a poslední roky se staly nejteplejšími od začátku měření v roce 1880.

Zimy minulých let

Takto dlouhá klimatická teplotní řada má velmi vysokou vypovídací hodnotu. Regionálně najdeme významně teplé oblasti, oblasti kde se změna více méně neprojevila. Ale také oblasti s opačným trendem teploty, tedy oblasti o poznání chladnější. Každý rok má období na různých místech jiný průběh, proto je nutno hovořit pouze o převládajícím trendu. Poslední zimní sezóna, která byl u nás a v okolí studená byla sezóna 2010. Obecně zejména tento rok od svého počátku do konce. Zimní části roků 2006, 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 i 2017 byly teplé až velmi teplé, malou výjimku zde tvoří zima v roce 2013.

Totéž ovšem platí o letošní zimě, kterou označme jako zimu v roce 2018. V prosinci, prvním klimatologicky zimním měsíci, nedochází k výskytu žádných významnějších mrazů. A odpolední teploty často dosahují i vyšších hodnot než třeba na konci podzimu, tedy v listopadu. Podobné platí o lednu. Na konci zimní sezón se ochlazuje a přichází průměrné nebo i podprůměrné teploty. Ty poté pokračují na počátku jarního období, do kterého se zimní počasí jaksi “protahuje”. Ve druhé polovině jarního období dochází k prudkému oteplení. A počasí má rychle letní charakter. Rychle se též prohlubuje sucho, což je další téma mající pro současný. A budoucí Svět v některých oblastech velmi zásadní význam.

Proměnlivost počasí a posun zimy do jara

O tom určitě někdy příště. Nyní zpět k vývoji teplot. Tímto popsaným vývojem tak dojde k vymizení jara nebo jeho zásadnímu zkrácení. To by mělo zásadní dopady zejména v zemědělství a vegetaci obecně, neboť toto období je pro ni velmi významným. Právě v měsících duben a květen je většina vegetace v plném rozvinu. Jarní období má plnit úkol přechodového období mezi zimou a létem. Mezi nimiž by měl být tedy pozvolný přechod zejména co se teplot vzduchu týče. To je ovšem dle výše popsaného převládajícího průběhu počasí v posledních letech v tomto období porušováno. Vlivem posunu zimního počasí se setkáváme s velmi nízkými teplotami i na počátku dubna, byť krátce už dochází k významně teplému počasí.

Proměnlivost počasí označovaná jako výkyvy tak intenzivní, byť období kolem měsíce dubna je proměnlivostí i tak typické. V posledních letech je období časté proměnlivosti počasí. A tedy i teplot ovšem dosti dlouhé a zejména ranní mráz je častější až do pozdních jarních dnů. Poté rychle nastupuje letní ráz počasí, po určitém “zlomu”, kdy přestane docházet k intenzivním vpádům studeného vzduchu nejčastěji od severozápadu až severu.

Tímto tedy může být v budoucnu jarní období (co se týče typického průběhu teplot vzduchu) na našem území významně zkráceno či může postupně i vymizet. Časy kdy od konce listopadu nebo alespoň od prosince nastalo pravé zimní počasí se sněhovou pokrývkou a mrazy. V březnu přišlo běžné jaro bez větších teplotních výkyvů a to postupně přecházelo do letního rázu počasí, jsou nyní asi definitivně minulostí. A takových změn bude během roku u nás patrně více.

Studený počátek jara i letos

I v letošním roce byl průběh zimy mírný, až v únoru se teploty dostaly teprve na normální hodnoty a v poslední dekádě měsíce přišly významnější mrazy a teploty klesly pod normál. A shodné to bude podle současných prognóz i s počátkem jarní sezóny, která právě prvním březnem z klimatologického pohledu začíná. Prognózy říkají, že březen vyjde teplotně podprůměrný a dle toho lze usuzovat, že můžeme čekat třeba krátce i vyšší teplotu, ale častěji vpády studeného vzduchu. Teplota se tedy dosti vystřídá, ale převáží spíše nižší hodnoty.

S tímto průběhem klimatických prvků zejména v pro vegetační sezonu důležité zimní sezóny jsou spojeny další negativní důsledky.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality