KlimatologieZajímavosti

Na střeše Evropy a rozhraní vzduchů

Hodnocení článku

Jsme na střeše Evropy a rozhraní vzduchů. Ne nadarmo se říká, že naše území je střechou Evropy. Pramení zde důležité evropské řeky a tyto jsou závislé na srážkách, stejně jako naše území. Podobně to platí co se týče cirkulačních procesů v atmosféře, které značně ovlivňují místní počasí. Střední Evropa má i v tomto specifickou polohu, jsme na rozhraní vzduchů. Jinými slovy na styčném místě dvou rozdílných druhů vzduchů. Studeného zasahujícího k jihu a teplého “vybíhajícího” k severu. Tyto vzdušné masy jsou stále v interakci, vzájemně se ovlivňují a mají různou intenzitu. V pomyslné vládě a vlivu na počasí v centru Evropy se stále střídají. Proto se u nás neustále střídá i počasí, je to běžné, normální a přirozené.

Z jara zpět do zimy. Zasněžení keře v březnu.

Na střeše Evropy a rozhraní vzduchů: Propast zvětšující se změnou klimatu

Rozdíly počasí v našem klimatu byly vždy, jsou jeho běžnou součástí. Počasí se střídá celoročně, o tom pojednáváme a problematiku objasňujeme v článku Počasí se u nás střídá a střídat bude, v létě i v zimě. Jde o rys našeho mírného klimatu, které je na střídání počasí založené nebo jsme na rozhraní vzduchů, tj. rozdílných putujících vzdušných mas. U nás nepanuje zpravidla nijak dlouho zcela suché počasí, ani naopak. Pouštní klima nemáme, to by střecha Evropy dopadla. Nemáme ani oceánské klima podoby tropů. Máme de fakto od každého něco. Počasí nám poskytuje od všeho něco, vše potřebné a navíc je dosti pestré a zajímavé.

Proměnlivost počasí se uplatňuje stále, v některých obdobích je potlačena a méně častá, v jiných častější. Mezi období s častou proměnlivostí počasí a zejména střídáním teploty patří přechodová období mezi hlavními ročními obdobími. Tedy jaro a podzim, kdy významně se toto uplatňuje zejména na jaře. A důvod? Ten tkví v tom, že významně rozdílné vzduchové hmot to mají k sobě z hlediska našeho území v těchto obdobích nejblíže. Proto dochází u nás a v okolí k četnému střídání jejich vlivu. Například nyní na jaře už dokáže na naše území proniknout z jihu i dosti teplý vzduch, stále je ovšem blízko vzduch mrazivý. Proudění se tak rychle stáčí a dochází k vpádům studeného vzduchu. Hezký příklad vidíme právě v posledním týdnu u nás.

Tuto pomyslnou propast v podobě rozdílů mezi opačnými cirkulacemi zvětšuje probíhající změna klimatu. Musíme proto počítat s tím, že se vlivem rozkolísanosti proudění se rozdíly zvýrazní a vyskytnou častěji. Případně se budou prosazovat dlouhodoběji.

Opět bylo přes 20°C. Slunné počasí na počátku jara.

Vliv dalších faktorů

TIP: Přečtěte si článek Co je to polární vortex a co určuje?

Samozřejmě klima se prostřednictvím počasí na daném území ve shodný čas každoročně neprojevuje shodně. Ovlivňují ho další, zejména klimatické faktory. Většinou na konci zimy a začátku jara jde o již v jiných zdejších textech zmíněný efekt stratosférického oteplení a narušení polárního víru. K tomuto mělo sice podle původních odhadů dojít v zimě, ale nestalo se tak. Proto v zimním období často docházelo k přílivům teplého vzduchu a počasí bylo mimo hory zimní pouze krátce, i hory postihly během zimy větší oblevy. Až teprve na konci zimy a počátku jara došlo skutečně k významnému zvýšení teploty vzduchu ve stratosféře a s tím k oslabení polárního víru. Toto se projevuje nyní intenzivními vpády významně studeného vzduchu. Tento studený vzduch má tedy nyní prostor pronikat z pólů do nižších zeměpisných šířek.

Proto si nyní “užíváme” tzv. nevybouřené zimy a dochází k častým ochlazením a může se stát, že z 20°C pak během dvou tří dnů napadne i v nížinách krátce sníh. Toto se odehrálo včera v noci a nad ránem, kdy postupovala přes ČR výrazná studená fronta. Počátek jara je tímto počasím typický, avšak právě při vlivu klimatických faktorů může být někdy tento ráz počasí o poznání intenzivnější. Toto významné ochlazení nebylo zatím jak ukazuje prognóza posledním. vpády studeného vzduchu se očekávají i nadále. Při tomto trendu počasí existuje velmi vysoká pravděpodobně studených Velikonoc, byť připadají letos spíše na pozdější než dřívější období. Pohybujeme se při předpovídání tako vzdáleného období zvláště při očekávané již probíhající situaci na velmi tenkém ledě, ale modely vidí období Velikonoc stále spíše chladnější. Teplota vzduchu, která se vyskytla krátce v minulém týdnu nás asi nečeká.

Proměnlivé počasí v oblasti střední Evropy vždy bylo a vždy bude. Nacházíme se na střeše Evropy a rozhraní vzduchů. To znamená, že zde musíme mít průběžné srážky. A též se zde střetávají dvě různé vzduchové hmoty pronikající z opačných směrů a vznikající v odlišných oblastech. Změna klimatu dokáže do budoucna toto případně zintenzivnit, kdy se počasí bude střídat rychleji a výrazněji. Toto můžeme v jistých ohledech pozorovat už dnes.