Předpověď teplotyPrognózy počasí

Během prosince zima ve střední Evropě?

Hodnocení článku

Očekává se během prosince zima ve střední Evropě, proč by tomu tak bylo být a lze tomu věřit? Nejnovější prognózy zatím potvrzují, že dojde k narušení polárního víru. O tom hovoříme v obecně článku Co je to polární vortex a co určuje? O předpovědi průběhu počasí během zimy v závislosti na jeho stabilitě pak v článku Dva pohledy na nadcházející zimu. Co by mělo vést k narušení polární cirkulace? Jak by se mohlo vyvíjet počasí po tomto narušení v Evropě? O tom se snažíme informovat v dalších odstavcích tohoto textu. Opět očekáváme reakce narážející na to, že předpověď nevychází ani na týden, n tož na měsíc. Přesto si dovolíme seznámit vás s nejnovějšími prognózami zejména vývoje teplota na základě klimatického jevu ovlivňujícího cirkulaci nejen nad Evropou ale prakticky nad celou Zemí. Čeká se během prosince zima ve střední Evropě?

V prosinci povede blokační anticyklona k rozdělení polárního víru, nastane zima ve střední Evropě?

Formování se vysokého tlaku vzduchu nad Atlantikem a Grónskem vede k blokaci, narušení cirkulace a rozložení cirkulace na tři zóny. Nad Grónskem existuje významná blokující tlaková výše, která ovlivní polární cirkulaci. Přenáší teplejší vzduch, čímž vytlačuje vzduch studený na sever USA (již se projevuje) a Evropy. Předpověď počasí pokračování tohoto vývoje potvrzuje. Dochází ke stlačení polárního víru, kdy dojde k jeho rozdělení na dva samostatné proudy. Blokace víru bude mít pravděpodobně dlouhodobější vliv na tento vír a počasí nejen v Evropě, to znamená, že se projeví hlavně během zimy a nikoli v kratším horizontu.

Polovina prosince by měla podle předpovědi být charakteristická právě obrácenou cirkulací. vlivem trvání fáze ENSO zvané La Niňa dojde k výskytu významné a stabilní blokace v oblasti Grónska. Nad polárními oblastmi se očekává nadprůměrná teplota a studený vzduch bude vytlačen do nižších zeměpisných šířek. Příliv teplého vzduchu do polárních oblastí během zimy popsaným způsobem nazýváme náhlé stratosférické oteplení. Stručný výhled do druhé poloviny měsíce prosince ukazuje, že blokace v podobě vysokého tlaku vzduchu nad Grónskem bude pokračovat. Nízký tlak by se měl táhnout v pásu od východu USA, přes severní Atlantik do Evropy.

Záporné odchylky teploty vzduchu se předpokládají v severní Evropě až s průnikem do Evropy střední. V případě pokračování uvedených procesů lze čekat další průnik studeného vzduchu k jihu. Mnohé procesy probíhající v atmosféře a klimatickém systému planety mohou ale tento vývoj zvrátit a odhady se nepotvrdí. Jde o nastínění možného a aktuálně modely předpokládaného vývoje, že by se mohla vyskytnout zima ve střední Evropě.

Největší rozloha sněhu na severní polokouli za 56 let

Rozsah sněhové pokrývky na konci listopadu označujeme za důležitý faktor pro předpověď začátku zimy. Velice slibně vypadá rozsah sněhové pokrývky nad severní polokoulí, který je největší za posledních 56 let. Toto ovlivňuje zimní počasí v Evropě a Severní Americe. Letos máme tedy významně nadprůměrný rozsah sněhové pokrývky a aktuálně se pohybuje nad doposud naměřeným maximem. Tento faktor může průběh zimního počasí v Evropě silně ovlivnit, ale vedle něj existuje mnoho dalších.

Během prosince zima ve střední Evropě - rozsah sněhu na severní polokouli nejvyšší za 56 let v zimě.

Obr. 1 Během prosince zima ve střední Evropě. Rozsah sněhové pokrývky na severní polokouli na konci listopadu 2022, zdroj: severe-weather.com

Přibližně 41 mil. km2, tolik činí rozsah sněhové pokrývky na severní polokouli. Maxima rozloha sněhové pokrývky dosahuje většinou v lednu až únoru, přičemž rychle narůstá asi od poloviny září. Od poloviny října zaznamenáváme letos velmi strmý nárůst této sněhové pokrývky. Letos máme sníh nad celým Ruskem, Aljaškou a Kanadou. V posledním měsíci se zvýšil rozsah oproti normálu velmi rychle. Jde o velmi vhodné období ohledně sněhu na Zemi. Je obecně známo, že sníh má na Zemi nejvyšší albedo (odrazivost). To znamená, že čerstvý sníh odráží velké množství slunečního záření a má hodnotu až 0.95. Toto udržuje půdu a vzduch chladnější. Sníh též ochlazuje půdu.

Během prosince zima ve střední Evropě: Může a nemusí nastat zvrat

Polární vír a tedy tzv. polární cirkulace se může na základě uvedeného stát nestabilní a následně zkolabovat. Čímž by došlo k průniku mrazivého vzduchu do nižších zeměpisných šířek a tedy i do střední Evropy. Nicméně nemusí, mohou nastat jiné faktory, které způsobí jiný vývoj. Tím pak dojde i k vlivu na studený vzduch, který zůstane uzavřen v polární cirkulaci a tedy pouze nad póly. Určitě panují dobré podmínky pro to, že nastane během zimy zlom a studený vzduch bude mít snazší cestu pronikat od pólu směrem do nižších šířek.

Předpověď klimatických modelů na první zimní měsíc se též změnila. Model CFS ukazující podle aktualizací ještě kolem poloviny listopadu teplotně nadprůměrný měsíc prosinec nyní slibuje teplotně průměrný první měsíc klimatologické zimy. Tím se zmírnila očekávaná kladná odchylka zimy jako celku. Ne všechny modely jsou ovšem stejného názoru. Model IRI předpokládá vyšší pravděpodobnost kladné odchylky v zimě jako celku než při své říjnové aktualizaci. Zda dorazí během prosince zima do centra Evropy je značně diskutabilní.

TIP: Připomeňte si předpověď na zimu z poloviny února v článku Výhled na zimu 2022/2023.