Předpověď srážekPrognózy počasí

Na jihu a jihozápadě Čech zaprší vydatně

Hodnocení článku

Významná srážková činnost se odehrála zejména ve formě konvekce o víkendu na Moravě a to na střední a severní či na jihovýchodě Čech a Vysočině. Jinde šlo o déšť, nikoli však tak vydatný. Další srážková událost nás čeká nyní a již započala. Týkat se bude jihozápadních a jižních Čech, částečně pak západních Čech. Více srážek bude spadnout lokálně i na Moravě a ve Slezsku v bouřkové činnosti. Na jihu a jihozápadě Čech zaprší vydatně a také plošně. Srážky se tam dnes vyskytují již od dopoledne. Během dne nabíraly na intenzitě. V pásu západní Čechy až jihozápadní Vysočina by mělo spadnout lokálně mnoho srážek. Na tyto srážky budou reagovat vodní toky tekoucí či pramenící v této oblasti. Reakce bude ve znamení vzestupů hladin na SPA, převážně však na nižší úrovně SPA. Nikoli tedy jako v případě severu Moravy při prudkých lijácích o víkendu, byť šlo o krátkodobý výstup nejvyššího povodňového stupně.

Na jihozápadě spadne do čtvrtka lokálně i přes 50mm, ojediněle i přes 80mm

Na jihozápadě zaprší i vydatně. Denní úhrn srážek do 10.6.2020.

Obr. 1 Akumulace srážek za 24h podle modelu Aladin do 10.6.2020 8 SELČ, zdroj: chmi.cz

Denní úhrn srážek do 11.6.2020.

Obr. 2 Akumulace srážek za 24h podle modelu Aladin do 10.6.2020 8 SELČ, zdroj: chmi.cz

Úhrny lze čekat tedy, pokud se vyplní prognózy. Model Aladin (obr. 1 a 2) slibuje opravdu extrémní srážky. Srážky v maximech ovšem nadhodnocuje, po součtu jeho úhrnů za dnešek a noc na zítřek plus za zítřek a noc na čtvrtek vycházejí úhrny ještě vyšší. Pokud se ovšem vyplní i předpovědi globálních modelů, bude to skutečně na jihu a jihozápadě většinou 20 až 50mm, ojediněle více.

Model GFS například předpokládá srážky do 50mm za uvedené období (do 11.6.2020 8 SELČ), viz obr. 3. Model GEM slibuje 60mm, ojediněle 80mm srážek. Srážkové pásmo posouvá více k severu až severovýchodu. Tak to původně měla větší část modelů. Model ICON naopak slibuje úhrny do 30mm, pásmo předpokládá podobně jako GFS. Model ARPEGE očekává srážkové úhrny většinou do 50mm, pásmo posouvá slabě severovýchodně oproti GFS. A z hlavních globálních modelů ještě model JMA, který předpovídá v řídké síti bodů a tedy méně přesně. Slibuje úhrny do 30mm. Hodnoceny byly dnešní výstupy z termínu 00 UTC. Je jisté, že na jihozápadě či jihu Čech zaprší vydatně, jinde budou srážky zatím nevýznamné.

Akumulace srážek na 9. - 11.6.2020.

Obr. 3 Akumulace srážek za 48h podle modelu GFS do 11.6.2020 8 SELČ, zdroj: wetterzentrale.de

Další mapy jsou prezentovány na naší stránce Předpověď srážek a to na nejbližší dobu. Každým výstupem se u všech modelů stále mění lokalizace vydatných srážek, jak tomu v těchto případech bývá. Příčinou jejich výskytu je vliv zvlněného frontálního rozhraní spojeného s tlakovou níží.

Očekávaná hydrologická odezva

Tyto srážky podle hydrologických prognóz v některých oblastech způsobí rozvodnění toků, avšak spíše na nízké úrovně SPA. Krátce může být dosaženo 2.SPA. Půjde zejména o toky na Šumavě, v Novohradských horách a též v přilehlém okolí či v jižní a jihovýchodní části Plzeňska. Zvýšení stavů lze předpokládat zejména u menších a středních toků. Reakce na srážky nebude vlivem spíše nižšího nasycení půdy a nízkých průtoků vodních toků tak významná, jaká by byla při alespoň běžné hydrologické situaci.