KlimatologieZměna klimatu

Hrozí nevratné změny klimatu

Hodnocení článku

V nové zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) stojí, že lidská činnost je odpovědná za oteplování planety a s ním související změny klimatu. Již velmi brzy dosáhne Země hranici teploty, při které hrozí nevratné změny klimatu. Zásadní je snížit emise skleníkových plynů, zejména zásadního oxidu uhličitého, ale také metanu. Snížení emisí musí být rychlé a výrazné. Nejde jen o tyto dva hlavní činitele v podobě nejvýznamnějších skleníkových plynů působících oteplování planety. Existuje fakt, který nelze odvrátit. A ten zní, že planeta Země se ohřeje o 1.5°C oproti období před industrializací. Vědci zatím ovšem nevědí, jak rychle se tak stane. Doposud se oproti původním předpokladům oteplování spíše zrychluje. Proto může být dosažena tato hodnota již velmi brzy.

Zvýšení teploty o 1.5°C dosáhneme pravděpodobně ve 30. letech

Vědci odhadují podle nejoptimističtějších předpokladů, že k tomuto faktu oteplení planety o 1.5°C oproti období před industrializací dojde již během 30. let 21. století. Takže velmi brzy. Pokud ovšem oteplování zrychlí a uplatní se vlivem nedodržení potřebných opatření horší scénáře, může to být i dříve. Koncentrace oxidu uhličitého se v roce 2019 dostala na nejvyšší hodnotu za dva miliony let. V případě metanu a oxidu dusného šlo o nejvyšší hodnotu za posledních 800 000 let.

Vyvážené množství těchto plynů v naší atmosféře působí kladný efekt. A sice zabraňuje velkému úniku tepla do kosmického prostoru. Působí tedy jako skleník. Větší množství zabraňuje úniku tepla do kosmu ještě více, efekt skleníku zesiluje a dochází k oteplování. To je ovšem špatně, aneb všeho moc škodí a nyní hrozí nevratné změny klimatu na Zemi.

Od 1970 teplota na Zemi stoup zatím nejrychleji v historii. Asi za 20 let se překoná hranice oteplení o 1.5°C oproti období před industrializací. Ale to za předpokladu zastavení veškerých emisí oxidu uhličitého a významném snížení ostatních emisí. Podle odborníků dojde k oteplení nad 1.6°C a poté k poklesu na hodnotu 1.4°C. Překonání hodnoty se očekává o 10 let dříve než očekávaly původní prognózy. Za 10 let mohou aktualizované prognózy hovořit samozřejmě opět zcela jinak. Nicméně již hrozí nevratné změny klimatu.

Lidstvo ovlivňuje globální oteplování. Je letos větší sucho? Teplota opět krátce přesáhne 35°C. Rekord 38°C v Arktidě potvrzen. Hrozí nevratné změny klimatu. K čemu je dobré horké počasí? Velké výkyvy teplot. Bude sucho problémem naší země? Horko a sucho.

Hrozí nevratné změny klimatu: Zrychlující oteplování je velmi vážné téma

Brát oteplování na lehkou váhu není vhodné. V současné době se již nacházíme ve velmi vážné situaci. Dosavadní oteplení o 1.2°C už pozorujeme po celém Světě včetně mírného klimatu našeho území a jeho okolí. Další oteplení by znamenalo ještě intenzivnější dopady a rozkolísanost klimatu. Hrozí nevratné změny klimatu na celé Zemi. Oteplování planety značně poškozuje přírodu. Lesy a mořské ekosystémy, které pomáhají při boji se změnou klimatu tuto sílu bojovat ztratí. Protože se sníží jejich kapacita pohlcovat skleníkové plyny.

Bez antropogenního vlivu by podle panelu IPCC neproběhl žádný extrémní klimatický jev. Tedy vlny veder, sucha či naopak povodně. Při dalším oteplování budou hodně pravděpodobně tyto extrémy pokračovat a budou významnější. Čekat lze epizody extrémních srážek, které postihují častěji sever Evropy a Ameriku. Na druhé straně též sucha, která se vyskytují ve Středomoří a na severovýchodě Afriky. Suché epizody mohou být i významnější než byly v historii. A vlny veder, jako třetí zásadní projev změny klimatu postihující často sever Ameriky, ale také Evropu či Austrálii. Dalším negativním projevem globálního oteplování je zvyšování hladin moří. Toto zvyšování záleží na rychlosti oteplování.

Interaktivní mapa očekávaných změn je k dispozici na: IPCC.

U nás a nejen zde v souvislosti s oteplením můžeme čekat častější extrémní bouře. Objevit se mohou jevy, které se tak často nevyskytují. I letošní rok je takovým menším varováním. Více o tomto tématu píšeme v článku Silné bouře budou častější.

Reference a doporučené články

IPCC. Climate change 2021: The physical science basis. Srpen 2021. Online. Dostupné na AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis — IPCC.

ČTK. Panel OSN: Lidská činnost způsobuje oteplování, vlny veder i povodně. Online. Dostupné na ceskenoviny.cz.

ČESKÁ TELEVIZE. Člověk způsobuje globální oteplování, vlny veder i povodně, popisuje nová zpráva IPCC. Online. Dostupné na ceskatelevize.cz.