Sucho

Hydrologická situace 15.9.2018

Hodnocení článku

Na území ČR se vyskytly po několika dnech slunného a velmi teplého počasí srážky. Tyto zasáhly zejména jižní část území, v pásu jihozápadní Čechy až severní Morava. Studená fronta, která byla příčinou srážkové činnosti se při přechodu přes Moravu vlnila a zpomalovala tam svůj postup. Srážková činnost byla v oblasti střední a severovýchodní Moravy a Českomoravské vrchoviny. Tam spadlo za noc na čtvrtek a páteční dopoledne 10 až 30mm, ojediněle až 45mm srážek. Srážková činnost byla v této oblasti intenzivnější a to i v podobě konvekce. Na ostatním území byly srážky slabé nebo zcela zanedbatelné. Hydrologická situace 15.9.2018.

Hydrologická situace 15.9.2018: Hydrologické ukazatele

I příští víkend možná 20°C Slunečné podzimní počasí u vodní plochy. Hydrologická situace.

Hydrologicky nebyly srážky ve vztahu k aktuální situaci nijak významné. Sucho pokračuje na území ČR dále. Jen riziko vzniku požárů se snížilo na nejnižší stupeň a požáry ve volné krajině k dnešnímu dni nehrozí. To se bude ovšem v dalších dnech opět měnit, viz předpokládaný vývoj.

Vodní kapacita v půdě

Zůstává na nejnižších hodnotách v celém Polabí od východních až po severozápadní Čechy. Dále kolem Prahy a na západě a jihozápadě Čech (zde pouze Plzeňsko), kromě vyšších poloh. Vyšší je naopak na jihozápadě a jihu Čech, většinou na Vysočině a na severní Moravě či ve Slezsku. V dalších dnech se bude snižovat.

Vodnosti toků a průtoky

Nejhorší situace je v již výše zmiňovaném pásu Polabí, kde se vyskytují extrémní nízké vodnosti toků, včetně kmenových toků dílčích povodí a celého povodí Labe. Z pohledu jednotlivých povodí je nejhorší situace ohledně vodností toků v povodí Sázavy, Jizery, Labe, Orlice, dolní Moravy a Nežárky. Dále jde spíše o lokální výskyt nižších vodností. Ve většině měrných profilů vodních toků platí nízké průtoky. Vlivem nedávných srážek jich mírně ubylo v oblasti střední Moravy.

Podzemní vody

K poslednímu hodnocenému týdnu (do 9.9.) i tento ukazatel indikoval největší sucho a tedy nejnižší stavy podzemních vod v oblasti východních, středních a severozápadních Čech. Jinde byly stavy podzemních vod nízké spíše lokálně.

Hydrologická situace: Předpokládaný vývoj

I další dny by měly přinést v ČR převládající slunečné až polojasné počasí opět bez srážek a s dosti vysokými teplotami. Teploty budou vystupovat zpočátku na 19 až 25°C, během příštího týdne krátce na 24 až 30°C. Citelnější ochlazení se dostaví v závěru týdne, kde lze čekat hlavní srážky opět při přechodu studené fronty. Teploty budou poté nižší, měly by vystupovat maximálně slabě nad 20°C a objevovat se bude vlivem malé oblačnosti studené až velmi studené noci  místním výskytem mlh a nízké oblačnosti. Zatím to tedy nevypadá na déletrvající vlhčí období, proto se situace se suchem nijak zlepšovat nebude. Sucho se významněji prohloubí během pracovní části příštího týdne, dále bude záležet na konkrétním vývoji počasí. S nižšími teplotami, četnějšími mlhami a nočními rosami bude výpar z krajiny o něco nižší, avšak srážkový deficit bude na hydrologické situaci i nadále znát.

Data: hydro.chmi.cz