Počasí

Hydrologická situace (17.10.2018)

Hodnocení článku

Stále velmi nízké nasycení a průtoky v korytech vodních toků. Sucho v uplynulých dvou týdnech umocnilo teplé a zcela beze srážkové počasí na území ČR i v jejím okolí. Hydrologická situace 17.10.2018 tak zůstává velmi špatná a prognóza vývoje není příliš optimistická. Na území ČR je vyšší index rizika vzniku požárů a to na většině území na 3. stupni, ojediněle na 4. stupni a to na jihu Moravy a v severozápadních Čechách. Tento týden se rozhořel lesní požár v těžko přístupném terénu v severních Čechách. Lokální lesní požáry jsou hlášeny i z ostatních míst naší země. Kde je největší sucho podle různých ukazatelů, na to se podíváme následně.

Hydrologická situace 17.10.2018: Hydrologické ukazatele

Veškeré ukazují, kde je sucho v ČR nejvýznamnější. Jedná se o celý pás Polabí, od východních Čech až po ty severozápadní, dále o Prahu a okolí, o Plzeňsko a jižní Moravu. Dále je sucho velmi rozvinuto spíše lokálně. Tento stav trvá už řadu týdnů. Naopak lepší je situace dlouhodoběji v jižních Čechách, na severu a severovýchodě Moravy či ve Slezsku až na výjimky.

Nasycení území a vodní kapacita v půdě

Nasycení území je v ČR velmi nízké téměř na celém území. Vodní kapacita v půdním profilu do 20cm hloubky je nejnižší v celém Polabí, v Praze a okolí, na severozápadě Čech, na Plzeňsku, na jihu Moravy a ojediněle lokálně jinde.

Vodnosti toků a průtoky

Výše uvedenému stavu odpovídají i vodnosti a průtoky vodních toků. Ty jsou nejnižší na severu a severovýchodě či východě Čech, v Posázaví a na jižní Moravě. V těchto oblastech registrujeme nejčetnější výskyt stavů sucha s průtokem o koeficientu Q355 či Q364 a nižším. Stavy sucha pltí stále ve většině měrných stanic ČHMÚ.

Podzemní vody

Obdobné je to co se týče podzemních vod v mělkých vrtech. K minulému týdnu byly nejnižší hladiny podzemních vod v oblasti východních, středních a severozápadních Čech. Jinak jde spíše o lokální výskyt významněji snížených hladin podzemních vod. Jejich hladina je v ČR většinou silně podnormální, jen v uvedených oblastech pak četněji mimořádně podnormální, jak bylo řečeno.

Předpokládaný vývoj

vzhledem k očekávanému vývoji počasí, které bude i v dalších dnech spíše suché, byť s postupným snížením teplot, lze čekat i nadále četné stavy sucha a nízké nasycení či nízkou využitelnou kapacitu půdy. První srážky se objeví patrně příští týden, nebudou ale zatím nijak významné. Modely zatím nečekají významnější srážky ani dále. Hydrologická situace tak bude spíše stagnovat, vodní bilance ovšem nebude tak záporná jako za vyšších teplot během posledních dvou týdnů.