Hydrologická situace

Hydrologická situace (7.3.2020)

Hodnocení článku

S přibližující se teplou částí roku a vegetační sezónou začínáme vydávat více méně pravidelné články o hydrologické situaci. V nich stručně a jasně shrneme aktuální hydrologický stav a stav sucha. Půjde o sucho klimatické i hydrologické s důrazem na hydrologické sucho a hydrologický vývoj. Hydrologická situace ukazuje aktuální stav zásobení vodou (půdy, podzemních vod i vodních toků). Stručně pojednáme též o očekávaném vývoji, tedy prognóze, pro nejbližší dny. A to na základě očekávaného průběhu počasí s přihlédnutím k aktuální hydrologické situaci. Články budou vydávány průběžně dle potřeby. Hydrologická situace 7.3.2020 – po velmi teplé a částečně suché zimě s nedostatkem sněhu nejsou zásoby vody před startem vegetační sezóny nijak dobré. Poslední vlhké týdny ale částečně zmírnily deficit srážek.

Aktuální hydrologickou situaci najdete na stejnojmenné stránce našeho webu, viz odkaz. Hydrologickou situaci loni na jaře si můžete připomenout v článku Hydrologická situace (8.4.2019). Tam je nutné říci, že půdní sucho z hlediska VVK bylo podstatně významnější. Podzemní vody a průtoky vodních toků dotoval jen naštěstí pomalu tající sníh z vyšších výšek. Ten se odehrával až do pozdního jara.

Aktuální stav – hydrologická situace  7.3.2020 stručně

Hydrologická situace není na začátek března vůbec ideální. V nižších polohách máme podobný stav jako před rokem. Na horách máme bohužel podstatně horší stav, neboť v minulé zimní sezóně leželo od vyšších poloh velké množství sněhu. Letos je na horách sněhu naopak dosti málo, byť tam ještě půjde často o sněžení s tvorbou pokrývky. Je možné tedy konstatovat následující. Pokud bude průběh jara podobně teplý a suchý jako loni nebo před dvěma lety a totéž bude platit o létu, budeme se opět potýkat s významným suchem.

Půdní vláha

Využitelná vodní kapacita v půdě (dále vždy jen VVK) do hloubky 20cm je v ČR nyní většinou na velmi dobré až dobré úrovni. Rozdíl můžeme pozorovat stále u některých níže položených lokalit. Jedná se především o okolí Prahy a nížinné oblasti dolního Polabí, dolní Ohře a horní Vltavy nebo o část jihozápadní Moravy. Tam je vodní kapacita v půdě v rozmezí 30 až 50%. Jinde je nad 50% a od středních poloh je většinou zcela dostačující, nad 70%. Nasycení území je u nás hodnoceno až od dubna.

Podzemní vody

Hladina v podzemních vrtech je stále mírně až silně podnormální, v některých až mimořádně podnormální. Lepší situace je komplexně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Kolem normálu se hladina podzemních vod pohybuje i v oblasti Slezska a střední Moravy. A to díky dlouhodoběji vlhčímu počasí. Dále je situace o něco lepší též na západě Čech. Naopak převážně silně podnormální hladinu vykazují jižní části území ČR a to jal Čech, tak Moravy.

I v hlubokých vrtech je hladina podzemní vody v ČR převážně velmi nízká nebo snížená. Lepší situace je též ve výše jmenovaných oblastech. Spíše ale lokálně.

Hydrologická situace 7.3.2020. Hladina podzemních vod 1.3.2020.

Obr. 1 Hydrologická situace 7.3.2020. Stav podzemních vod v ČR k týdnu do 1.3.2020, zdroj: chmi.cz

Vodnosti toků

Jsou vzhledem k období spíše normální nebo mírně nadnormální. Zejména na severní Moravě a ve Slezsku nebo na západě Čech pak častěji a až výrazně nadnormální. O něco horší vodnosti jsou zaznamenány v jižní a střední části území. Z hlediska M-denního průtoku jde většinou o koeficienty normálního až nadnormálního stavu Q270-180 a Q180-90, místy pak významně dobré vodnosti Q90-30 či velmi ojediněle vyšší. Sucho se v profilech na vodních toků v ČR zpravidla nevyskytuje, jen velmi ojediněle jsou tyto průtoky dosaženy a spíše přechodně z důvodu kolísání.

Hydrologická situace: Očekávaný vývoj

V dalších dnech je třeba očekávat často vyšší teplotu vzduchu. Ale současně bude stále dostatečné množství srážek. Vzhledem k brzkému jarnímu období by se neměla hydrologická situace nijak zhoršovat. Vlhkost v půdě bude setrvalá, během příštího týdne může slabě až mírně klesat. Průtoky vodních toků budou setrvalé až mírně stoupající v případě výskytu významnější srážkové činnosti. Hladiny podzemních vod budou setrvalé a stále spíše nízké až velmi nízké. Z důvodu absence sněhové pokrývky nelze bez významně a dlouhodobě vlhkého počasí bez výskytu vysoké teploty čekat žádné zásadní zlepšování hladin podzemních vod. Hydrologická situace zůstane tedy celkově horší.

Zdroj dat: hydro.chmi.cz, chmi.cz/sucho