Na jihu spadlo až 60mm srážek

Hodnocení článku

Po vydatných deštích na jihu spadlo až 60mm srážek. Ve východní části tohoto pásu vydatných srážek šlo často o konvekční srážky. Jinde se jednalo spíše o trvalý a intenzivnější déšť. Nejvíce srážek spadlo na jihozápadě a jihu Čech, na jihu středních Čech, na Vysočině a jižní Moravě. Významněji na srážky zareagovaly vodní toky na jihozápadě, zejména v povodí Berounky a dále tok v povodí Sázavy. Jak vyšla modelová předpověď srážek?

Spadlé srážky: Spadlo až 60mm srážek za den

Na jihu spadlo až 60mm srážek. Úhrny srážek za den do 14.5.2021 8h.

Obr. 1 Spadlé srážky za den v ČR do 14.5.2021 8 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

Obr. 2 Očekávané úhrny srážek z den do 14.5.2021 8 SELČ dle modelu Aladin, zdroj: chmi.cz

V období od 13.5.2021 do 14.5.2021 8 SELČ spadlo nejvíce srážek v konvekci na jihu Moravy a pomezí Vysočiny. Poté šlo o trvalý déšť, který byl krátce i intenzivní. V pásu jih Čech, jihozápad Čech s výběžkem k severu do oblasti okolí Prahy šlo o trvalý déšť.

Nejvyšší úhrny do 14.5.2021:

66.5mm Dolní Věstonice

58.3mm Moravské Budějovice

54.7mm Pohořelice

53.5mm Střelice

51.9mm Velká Bíteš

51.7mm Velké Meziříčí

Jinde v pásu jihozápad Čech až jih Morav spadlo nejčastěji 15 až 40mm, jen ojediněle více. Lokálně byly vlivem konvekce vydatnější srážky i na severovýchodě území ČR. Před tím vypadly další srážky na obdobných místech. V pásu jih Moravy až jihozápad Čech s úhrny 15 až 30mm, ojediněle 50mm a často šlo o bouřky. Dále bouřková činnost zasáhne severovýchod Čech a sever Moravy s úhrny ojediněle 40-60mm za den.

Srovnání předpovědi srážek a reality

Na obr. 1 a 2 lze srovnat realita v podobě spadlých úhrnů v ČR v kombinaci s radarovými odrazy a předpověď srážek na toto období modelem Aladin pro ČR a to dle výstupu z 13.5.2021 00 UTC, tedy nejnovějšího obecně nejpřesnějšího. Mapy dle dalších výstupů najdete v našem předpovědním článku Extrémní srážky rozvodní některé toky. Vidíme, že v předkládaném výstupu Aladin srážky značně nadhodnotil, zejména plošně. Dobře ale předpověděl jejich zanedbatelné či žádné úhrny na severovýchodě. Srážky se týkaly pásu v jižní části území. Včetně výběžku vydatnějších srážek do západní části středních Čech.

Synoptická příčina srážek

Přes střední Evropu od středy přecházelo zvlněné frontální rozhraní. To přineslo velkou změnu počasí z horkého na počátku týdne, kdy byla letos poprvé dosažena a překonána v ČR tropická hodnota 30°C. Od západu se za ním významně, ale pozvolna ochlazovalo. S rozhraním byla spojena tlaková níže, která přecházela střední Evropu k severovýchodu. V oblasti cyklony se vyskytl značný střih větru, který měla za následek tvorbu bohaté oblačnosti. Současně se uplatňovalo stáčení oblačnosti kolem středu cyklony. To působilo velmi nejisté proměnlivé předpovědi rozložení vydatných srážek.

Hydrologická situace

Na jihu spadlo až 60mm srážek. Povodňové stupně 14.5.2021 ve 13 hodin.

Obr. 3 Hydrologická situace s vyznačením SPA k 14.5.2021 13 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz

Nejvíce povodňových stavů platí na tocích na jihozápadě Čech (obr. 3). Tam je ještě nutné očekávat stok vody povodími a také vlivy přehrad. Další srážky očekávané o víkendu, které budou sice méně vydatné a více lokální, mohou způsobit krátkodobé vzestupy hladin v oblastech s vyšším nasycením území. Jinak budou hladiny toků vesměs klesat, s uvedeným možným vlivem dalších srážek.

Nejvyšší SPA ohrožení platil dnes odpoledne na Úslavě v profilu Prádlo, pohotovost platila na Úslavě v plzeňském Koterově, na Klabavě v Nové Huti. Dále na Smutné v Ratajích, na Vysočině pak n toku Chotýšanka ve Slověnicích. Dále platí několik stavů bdělosti.

Sledujte naší stránku Hydrologická situace pro celkový aktuální přehled.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality