Historie počasíSpadlé srážky

Řádně zapršelo 11.3.2020

Hodnocení článku

Již několikátý týden se na našem území setkáváme se srážkově bohatým počasím. Příroda se snaží vynahradit předchozí spíše sušší měsíce. Rozhodně jde o pozitivní zprávu ve vztahu k vegetaci a hydrologické situaci. Řádně zapršelo 11.3.2020 a to i v nížinách. Trvalé srážky se vyskytovaly od noci do večera tohoto dne, občasné pak již od úterního odpoledne. Kolik spadlo srážek v ČR během celé hlavní vlny srážek, tedy od 10.3.2020 19 SEČ do 11.3.2020 19 SEČ na stanicích ČHMÚ a státních podniků povodí uvádíme dále v tomto příspěvku.

Srážkové úhrny za večer 10. března a noc i den 11. března 2020

Nejvíce srážek spadlo v ČR na horách, dále mimo hory pak ve střední části Čech a též celkově v pásu západ, střed až jihovýchod Čech či pomezí Vysočiny. Dále spadlo více srážek ve Slezsku. Naopak málo srážek spadlo na jihu a jihozápadě Čech vyjma hor a též na jižní a střední Moravě. Místy nespadly v těchto lokalitách vůbec žádné srážky. Hlavní srážková činnost na horách se odehrála již včera večer a v noci na dnešek. Vydatné srážky pokračovaly během dne zejména v uvedeném pásu, který se táhl od západu k severovýchodu našeho území.

Řádně zapršelo 11.3.2019. Akumulace srážek za den do 11.3.2019 19h.

Obr. 1 Řádně zapršelo 11.3.2019. Akumulace srážek a údaje ze srážkoměrů v kombinaci s radarovými odrazy za 24 hodin do 11.3.2020 19 SEČ, zdroj: hydro.chmi.cz

Nejvyšší srážkové úhrny do 11.3.2020 19 SEČ, řádně zapršelo:

38.7mm Bílý Kříž

37.6mm Vortová

35.1mm Hamry

34.9mm Zakletý vrch

34.8mm Souš

34.4mm Přebuz (POh)

34.0mm Medvědín

33.6mm Křižanovice

33.3mm Přebuz (ČHMÚ)

32.7mm Pařížov

32.2mm Seč

31.3mm Prášily

31.0mm Dolní Štěpanice

30.6mm Pancíř

Mimo hory spadlo nejvíce srážek v Praze a okolí a to nejčastěji 10 až 20mm a podle srážkoměrů Povodí Vltavy to bylo v Praze až 24mm a podle srážkoměrů ČHMÚ i 26.5mm. Dále spadlo více srážek na Kutnohorsku a Kolínsku, na srážkoměru Povodí Labe na vodní nádrži Vrchlice to bylo 29.9mm. Podobné úhrny byly zaznamenány i v podhůří. Místy nad 20mm spadlo i na Mostecku a Chomutovsku. Vyšší úhrny srážky byly ve východní části naší země spíše výjimečné, jednalo se hlavně o horské polohy Jeseníků a Beskyd. Jinde v této části území pršelo méně.

Synoptická příčina vydatných srážek

Ač jsme z různých koutů našeho území volali během posledních dvou let po vodě, časté srážky nejsou při pobytu venku příjemné. Někteří si tedy na současné počasí stěžují. No snad si na něj vzpomenou až bude opět o vodu nouze. Ale není cílem tohoto textu rozebírat aktuální reakce lidí na současné počasí. V tomto odstavci se zaměříme na příčiny výskytu srážek, byť většinu čtenářů zajímá kdy přestane pršet či případně před srážkami kolik jich kde spadne. A to bylo při této situaci také do poslední chvíle dosti nejisté. Proč takto pršelo? I to není od věci trochu rozebrat.

Synoptická situace nad Evropou 11.3.2019 13h.

Obr. 2 Synoptická analýza k 11.3.2020 13 SEČ a poloha zvlněného rozhraní nad centrální Evropou, zdroj: chmi.cz

Příčinou výskytu trvalých srážek byl vliv zvlněného frontálního rozhraní. Toto rozhraní od sebe odděluje dvě různé vzduchové hmoty, zpravidla jde o rozdílnost v teplotě hmot (jinými slovy “vzduchů”) a s ní spojených dalších fyzikálních vlastností. Studený vzduch na jedné straně rozhraní a teplý na druhé. Na takovýchto vlnících se rozhraních, které se pohybují ne jednoznačně a pomalu, vypadnou většinou velmi vydatné srážky. Stalo se tak i v případě tohoto rozhraní, spojeného s tlakovou níží zvanou “Gisela” o třech středech, vyskytující se nyní severně od Británie (obr. 2). Toto rozhraní okluduje, okluzní bod se nacházel dne 11.3.2020 13 SEČ nad severní Ukrajinou. Situaci vidíme na obrázku 2, tedy na analýze synoptické situace ke včerejší 13. hodině.

Zvlněné rozhraní leželo po celou dobu i nad naším územím a přes střední Evropu se táhlo dále přes sever Francie daleko nad jižní Atlantik. Zasahovalo až do tamní oblasti vysokého tlaku vzduchu, kde sláblo a rozpadalo se. Nad naším územím ale setrvávalo delší dobu a jen zvolna se přesouvalo k východu. Na uvedené mapce synoptické analýzy vidíme bohaté vlny rozhraní. Tyto vlny jsou tzv. změna na opačný druh fronty, tedy na teplou frontu značenou červenými půlkruhy. Podle toho poznáme zvlněnou frontu. Pro další obecné informace o situaci doporučujeme článek Zvlněná fronta a její charakteristiky.

Řádně zapršelo 11.3.2019: Hydrologická odezva

V důsledku tání sněhu a vydatných dešťových srážek stoupaly během včerejšího dne horské vodní toky hlavně na jihozápadě Čech na nízké SPA. Vzestupy toků by měly pokračovat, neboť máme za sebou velmi teplou noc a před sebou ještě teplý den. Po ochlazení dojde k strmějším poklesům horských toků, ale ještě k vzestupům hladin na středních a dolních tocích vlivem postupu vody povodími. Zde již ale nepůjde o rozvodnění toků s dosažením SPA. Pokud by se vyskytovala vyšší sněhová pokrývky i mimo hory, byla by hydrologická odezva o poznání významnější.

V dalších dnech bude pršet či sněžit už podstatně méně

Ještě ve čtvrtek bude srážek více, ale už jen přechodně. Teplé počasí skončí a příčina je jasná. Přejde studená fronta systému propojeného se zmíněnou cyklonou o několika středech. Na té lze čekat přechodně déšť a postupně přeháňky. Ty budou od vyšších poloh sněhové. Tato studená fronta nebude sama. V pátek lze čekat od západu další studenou frontu spojenou s mělčí tlakovou níží u Skandinávie. Přinese skutečně jen lokální přeháňky, ale od středních poloh sněhové a další ochlazování. To bude znamenat smíšené srážky nebo sněhové krupky v přeháňkách i v nížinách. A také zastavení tání sněhu na horách.

Více se počasí vylepší během víkendu, od západu přejde naše území poměrně rychle tlaková výše. Krátce bude v jejím centru místy až slunečno. Studené počasí potrvá jen krátce a opět k nám pronikne teplejší vzduch. Příliš srážek modely neslibují ani na další březnový týden. Naopak bude méně oblačnosti s poměrně příjemnou teplotou. Přehled počasí na týden sledujte třikrát týden na naší stránce Výhled na týden.