HydrometeorologieZajímavosti

Synoptické typy a počasí v nich

Hodnocení článku

Synoptické typy nebo-li druhy povětrnostních situací jsou důležité pro průběh počasí na daném území. Z hlediska střední Evropy a v ní se vyskytujícího našeho území lze rozlišit několik synoptických typů. Tyto se používají při určování (typizaci) v praxi podle tzv. katalogu synoptických typů. Na potřebu dělit situace na povětrnostní nebo-li synoptické typy existují mezi odborníky různé názory. Meteorologická organizace našeho státu (ČHMÚ) provádí katalogizaci synoptických typů a sestavuje podle metodiky kalendář povětrnostních typů. Co přesně tyto znamenají a jaké při jejich výskytu panuje počasí u nás? Na to se zaměříme nejen v tomto, ale zejména v dalších článcích této série. Jak existují synoptické typy a počasí v nich? Přehled typů s obecně užívanými zkratkami uvádíme v tomto úvodním článku. Další texty podrobněji seznámí s charakteristikami jednotlivých synoptických typů a převládajícího počasí zejména v oblasti střední Evropy. Tato oblast nás pochopitelně zajímá primárně nejvíce.

Synoptické nebo-li povětrnostní typy

Dynamika atmosféry. Synoptické typy a počasí v nich. Střední a nízká kupovitá oblačnost. Během týdne se vrátí teplé počasí. Charakteristiky okluzní fronty.

Budeme-li chtít definovat synoptický typ, pak můžeme říci následující:

Synoptický typ je konkrétním uspořádáním tlakového pole nad daným územím s určitou polohou tlakových útvarů, postupu frontálních vln. Což určuje v konkrétní oblasti směr proudění, jeho typ a tedy charakter počasí.

Základní synoptické typy:

 • A (anticyklona nad střední Evropou)
 • Ap (anticyklona putující)
 • Sa (jižní anticyklonální situace)
 • SEa (jihovýchodní anticyklonální situace)
 • Ea (východní anticyklonální situace)
 • NEa (severovýchodní anticyklonální situace)
 • NWa (severozápadní anticyklonální situace)
 • Wa (západní anticyklonální situace)
 • Wal (západní anticyklonální situace letního typu)
 • C (cyklona nad střední Evropou)
 • Cv (výšková cyklona)
 • SWc1-3 (jihozápadní cyklonální situace)
 • SEc (jihovýchodní cyklonální situace)
 • Ec (východní cyklonální situace)
 • NEc (severovýchodní cyklonální situace)
 • Nc (severní cyklonální situace)
 • NWc (severozápadní cyklonální situace)
 • Wc (západní cyklonální situace)
 • Wcs (západní cyklonální situace s jižní drahou)
 • B (brázda nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou)
 • Bp (brázda nízkého tlaku vzduchu postupující přes střední Evropu)
 • Vfz (vchod frontální zóny)

V přehledu zobrazujeme oficiální stanovené zkratky typů, v závorce pak uvádíme celé názvy. Zkratky se rozlišují v tomto textu barevně podle druhu synoptického typu. A to na anticyklonální, cyklonální situace, brázda a frontální zóna. Používáme zde základní barvy i příbuzné, pro odlišení stejných druhů situací (cyklona/anticyklona). V dalších článcích popíšeme podrobněji všechny hlavní typy a to co se týče stavu synoptické situace nad Evropou. Dále průběhu počasí zejména ve střední Evropě a i četnosti výskytu situací během roku. Některé typy mají více variant nebo-li situací. A to i tři situace spadající základními rysy do jednoho synoptického typu. Tyto mají ale některé rysy mírně odlišné a tím je situace rozdělena na pod druhy.

Základní přehled poskytujeme vedle jiných informací na stránce Synoptické situace.

Synoptické typy obecně

Synoptický typ ukazuje rozložení tlakových útvarů nad daným územním celkem. V tomto případě jde o ucelené území kontinentu Evropy. Přesněji jde o převažující polohu středů cyklon a anticyklon. Případně převažující dráhy postupu těchto útvarů. Dále nám tento typ ukazuje dráhu postupu atmosférických front, tzv. frontální zónu. Podle této stavby synoptických útvarů se definuje směr cirkulace a převažující počasí v konkrétních oblastech. Na úvodu ještě definice základních pojmů spojených se synoptickou situací. Ty používáme v dalším výkladu při popisu jednotlivých typů.

Kvazistacionární tlakový útvar – téměř stabilní (stacionární) tlakový útvar, jinými slovy málo pohyblivý. Zcela stabilní tlakový útvar neexistuje, neboť tento nemůže být bez jakéhokoli pohybu. Mezi takové útvary patří například Azorská anticyklona.

Řídící tlakový útvar – jde většinou o rozsáhlý, kvazistacionární tlakový útvar (cyklona či anticyklona). A to takový, určující směr všeobecné cirkulace a počasí v dané oblasti. V tomto případě jde opět o oblast kontinentu Evropy.

Cyklonalita – cyklonální cirkulace jakožto proudění s vertikální osou rotace s průmětem do osy rotace Země, ve shodném směru jako rotace Země.

Další navazující články informují podrobněji o hlavních synoptických typech, uvedených v přehledu výše.