Významné bouřky hlavně na jihozápadě

Hodnocení článku

Dnes a v noci na zítřek lze čekat významné bouřky hlavně na jihozápadě Čech. Dále na jihu Čech, jihu a západě středních Čech a též na severozápadě Čech. Tam budou bouřky velmi silné s prudkými srážkami, krupobitím i nárazy větru. V místy nasyceném území mohou při současné zaplněnosti povodí po minulých srážkách rozvodnit vodní toky na 1.SPA, místy krátce 2.SPA. Silné bouřky se budou lokálně objevovat i během středy. Ty opět mohou rozkolísat vodní toky zejména na jihozápadě a západě území.

Úhrny srážek opět dosáhnou lokálně 40 až 60mm

Za kratší čas může v bouřkách spadnout opět hodně velké množství vody. V důsledku toho dojde k rychlému odtoku vody z území. Vznikne typický blesková povodeň zejména na menších tocích. Vlivem stoku vody povodími, která vykazují vyšší vodnosti, dojde k vzestupům hladin i na větších tocích. Většinou s dosažením nízkého stupně povodňové aktivity.

V bouřkách se objeví ojediněle větší kroupy a nárazy větru dosáhnou 25m/s, ojediněle 30m/s. Dnes a v noci na zítřek se bude bouřková činnost týkat zatím jen Čech. Nejprve jihozápadních a západních, kde dojde k prvnímu výskytu lokálních bouřek i s přívalovými srážkami. Následně je možné čekat bouřky i jinde v Čechách. Ve středu bouřky vzniknou kdekoli v ČR a ojediněle budou silné.

Numerické modely se neshodují na přesné lokalizaci významných srážek, což není v těchto případech výjimečné. Shodují se ale už od konce minulého týdne, že nejvíce srážek vypadne v bouřkách na JZ/Z území Čech.

Významné bouřky hlavně na jihozápadě. Synoptická situace na 14.7.2021 14 hodin.

Obr. 1 Synoptická situace na 14.7.2021 14 SELČ: zdroj: chmi.cz

Příčinou výskytu významných bouřek bude přechod zvlněného frontálního rozhraní přes střední Evropu a naše území (obr. 1). Toto ukončí krátký příliv až velmi teplého vzduchu od jihovýchodu.

V neděli vydatně pršelo ve středních a východních Čechách

Nedělní bouřky přešly v pásech přes střední a východní Čechy dále do Čech severních. Místy v nich spadlo 30 až 50mm za kratší čas. Došlo k rozkolísání průtoků některých vodních toků. Znovu byl dosažen stav bdělosti například na dolní Doubravě v profilu Žleby. Lokálně byly bouřky se srážkami významnější i jinde.

Nejvyšší úhrny srážek do 12.7.2021 7h:

  • 49.0mm Seč
  • 40.8mm Olešnice – Čihálka
  • 40.5mm Frýdlant
  • 37.0mm Pardubice – letiště
  • 33.3mm Semily
  • 30.3mm Hubenov
  • 28.0mm Čáslav
  • 27.2mm Káraný

TIP: Sledujte naší stránku Hydrologická situace s přehledem o stavu hydrologie v ČR.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal/a 1037 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality