Extrémní počasíHistorie počasí

Významné události počasí roku 2021

Hodnocení článku

Stručně se ohlédneme za průběhem počasí, zejména toho zajímavého, význačného až extrémního v uplynulém roce. Přinášíme významné události počasí roku 2021 a jejich stručný souhrn. Ročenku vydáme jako obvykle s prodlevou po zpracování informací a dat během roku. V tomto článku vás jen provedeme připomenutím průběhu významných meteorologických a hydrologických událostí uplynulého roku. Začneme na počátku roku, kdy pokračovala opět spíše teplejší zimní sezóna 2020/2021. Významné události počasí roku 2021 a jejich přehled najdete níže v tomto článku.

Významné události počasí roku 2021: Přehled extrémních situací

V přehledu níže uvádíme význačné situace v počasí. Mezi ty patří různé projevy, od zimních extrémů, přes silný vítr a letní konvekční bouře až po extrémy teploty. Samozřejmě neuvádíme každou situaci s výskytem extrému. Ale situaci, kdy se odehrál významnější extrém a vlivem tohoto faktu si tato zaslouží vzpomenout a popsat. V roce 2021 nám počasí opět ukázalo, že extrémy šetřit nehodlá ani v našem klimatu. A že tyto jsou součástí projevů počasí a klimatu u nás. Předpovědi poté hovoří v budoucnu o jejich přibývání a určitě není dobré brát tyto na lehkou váhu. Ne třeba přehnaně strašit extrémy a jejich důsledky, ale na druhé straně také není možno mávat na těmito rukou.

Výčet očíslovaných situací uvádí ty nejzásadnější, další méně zásadní uvádíme následně. Zimní období začalo před rokem sice teplejším počasím, ale naštěstí také vlhčím. Během ledna se objevily první zimní epizody se sněhem i v nížinách. Sněhová pokrývka zde ovšem nedosáhla nijak vysokých výšek. Brzo přišla obleva a slabší pokrývka rychle roztála, neboť se při oblevě také vyskytovaly dešťové srážky. Nejvýznamnější srážky se odehrály například 23., 28. a 29. ledna 2021. V teplejším proudění šlo v nižších polohách o kapalné nebo smíšené srážky. Zásadní zimní situace nastala během února.

Významné události počasí roku 2021. Letošní zima není tuhá. Slunečné a mrazivé počasí, uhlazená sněhová pokrývka.

1) Významná událost: Sněžení a silný mráz únor 2021

Prvním extrémem počasí v podobě zimních projevů bylo týdenní mrazivé období se spadem většího množství sněhu ve všech polohách. První sněžení se odehrálo během 6. února, kdy se začalo významněji ochlazovat. Nejvydatnější srážky spadly od 7. do 9. února 2021. V nížinách napadlo a následně leželo místy 15-20cm, ojediněle i 30cm sněhu. Následně v tlakové výši sílil příliv mrazivého vzduchu. Teplota zůstala pod bodem mrazu na celém území trvale do 15. února. Zejména noční mráz byl krátce i silný, teplota klesala pod -10°C i v nížinách a velkých městech.

Šlo o jedinou významnou zimní situaci sezóny 2020/2021, dík které se podařilo do určité míry doplnit zásoby podzemní vody i v nížinách. Zejména v oblastech, kde i po obecně vlhkém roce 2020 sucho přetrvávalo. Zbytek února přinesl ale teplé a také sušší počasí, což díky roztávání sněhové pokrývky příliš negativně nepůsobilo.

2) Vpády studeného vzduchu a proměnlivost teploty na jaře 2021

Opět jako v minulých letech se zimní počasí protáhlo dlouho do jara. Projevovalo se v podobě vpádů studeného vzduchu, které byly i intenzivní. Studené počasí s nočními mrazy i v nížinách se odehrávalo ještě na konci dubna. Opět mnohde poškodilo kvetoucí ovocné stromy nebo i další rostliny a plodiny. Velké změny teploty vzduchu neprospívají přírodě, ale i nám lidem. Velké oteplení následované velkým ochlazením bylo zaznamenáno na přelomu března a dubna.

Silný vítr se vrátí na konci týdne. Přeháňka.

Ač to vypadalo na rychlý nástup pravého jara, kdy teplota vystoupala nad 20°C během několika málo dnů, brzo nás počasí vrátilo nohama na zem. První duben přinesl významně teplé počasí s maximy i 23°C, za dva dny teplota nedosáhla ani 10°C. Ani v květnu se trend počasí nezměnil. Krátce zavládlo velmi horké počasí, následovala ale studená sprcha. Dne 11. května bylo i přes 30°C, o dva dny později kolem 12°C. Šlo o typické ledové muže, kteří se u nás uplatňují často. Teplota dosahovala před příchodem tohoto období ale vysokých hodnot. Na mráz v nižších výškách tak nedošlo. Ustálení teploty nastalo typicky na konci jara.

3) Velmi silné bouřky a tornádo červen 2021

Nejzásadnějším extrémem počasí byly bezesporu silné bouře, v nichž vzniklo tornádo na jihovýchodě Moravy. Významné bouře se odehrály zejména 22. června, 24. června a 29. – 30. června. Silné bouřky k tomuto období samozřejmě patří, letošní přinesly ale mimořádně četné nebezpečné projevy včetně tornádických jevů. Nešlo pouze o tornádo na Hodonínsku, byť bylo významné s dlouhou životností. Tornádo se objevilo i v Německu. Situace připomínala tu před dvanácti lety, kdy konec června 2009 poznamenal výskyt mimořádně silných každodenních bouří. Ty zasáhly podobné oblasti a projevily se zejména prudkými lijáky. V relativně vlhkém roce následovaly značné přívalové povodně. Více o situaci najdete na stránce Povodeň 2009.

Významné události počasí roku 2021. Kdy je počasí extrémní? Bouřková oblačnost.

4) Silný vítr 21. října 2021

Vlivem postupu hluboké cyklony, jejíž pojmenování se podle různých institucí liší, přes Evropu vznikl v oblasti centrální Evropy značný tlakový rozdíl. Vlivem tohoto faktu zesílil na území ČR západní vítr. Jeho nárazy dosahovaly vyšších hodnot i v nížinách. To přinášelo typické důsledky v podobě popadaných stromů, stožárů, poutačů, poškození střech a dalších důsledků.

Ostatní významné události počasí roku 2021

 • Zimní bouřky a ochlazení po 14. lednu 2021 (první významnější zimní situace v nížinách)
 • Vydatné srážky v oblasti cyklony 28.až 30.1.2021
 • Cyklona “Klaus” 11.3.2021
 • Cyklona “Luis” 13.3.2021
 • Vydatný déšť 2.5.2021
 • Silné bouřky 15.5.2021
 • Silné bouřky 9. a 11.7.2021
 • Bouřky 14.7.2021
 • Tropické období 24. – 31.7.2021
 • Vydatnější déšť a bouřky 1. a 2.8.2021
 • Místy silné bouřky 5.10.2021
 • První sníh v nížinách 28.11.2021
 • Ledovka či náledí na konci prosince 2021

Závěr: Významné událostí počasí roku 2021

Stručně popisujeme nejvýznamnější hydrometeorologické situace roku 2021 a vypisujeme ostatní význačné situace. Samozřejmě například situací se silnými bouřkami bývá v létě mnoho a ani tento rok není výjimkou. Vypisujeme zde nejdůležitější situace, kdy se vyskytla významná bouřková činnost četněji. Významných situací, při nichž foukal silný vítr s většími nárazy se letos vyskytlo málo. Ato jak na jaře, tak poté na počátku další sezóny s vlivem hlubokých cyklon. Nejzásadnější situace nastala 21. října po mimořádně teplém předchozím 20. říjnu. Situace s náledím či případně ledovkou patří na začátku zimního období též k častým. Povodňové situace se letos vyskytly méně často, zejména oproti minulému roku ohledně některých oblastí. Do textu také vkládáme několik fotografií se zobrazením počasí obecně.

Letos dominovali určitě čtyři situace uvedené výše se stručným popisem. Jde tedy o sněžení a mrazivou epizodu v únoru, dále intenzivní vpády studeného vzduchu dlouho do jara, silné bouře a tornáda v červnu a zmíněný silný vítr 21. října. Sucho se letos vyskytovalo velmi lokálně pouze s omezením na dílčí regiony. Během léta a na podzim se vyskytlo nejvíce na jižní Moravě, kde mělo ojediněle i vyšší intenzitu. Dále ve střední části Čech, zejména v Polabí. Většinou šlo ale o méně významné a nikoli hluboké sucho. Letošní rok odstartoval co se vegetační sezóny týče velmi dobrou zásobou podzemní vody a vláhou v půdě. Díky převážně průměrným a výskytu občas bohatších srážek se udržela až na výjimky dobrá hydrologická situace s výskytem stavů sucha jen velmi lokálně a nikoli dlouhodobě. Šlo o vodní toky v sušších oblastech a zároveň vždy během teplejšího a suššího období.