Bouřky v jedné vzduchové hmotě

Hodnocení článku

Možná jste slyšeli nebo někde četli pojem bouřky v jedné vzduchové hmotě či bouřky jedné vzduchové hmoty. Též se označují jako bouřky uvnitř vzduchové hmoty. Co tento pojem znamená? Na to se podíváme podrobněji v tomto tetu. Též a to přesněji můžeme vyjádřit tento druh bouřkové činnosti jako bouřky uvnitř jedné vzduchové hmoty. Pro obecný přehled o tom, co je to vzduchová hmota, najdete na naší stejnojmenné stránce. Vzduchovými hmotami rozumíme obecně vzduch různých fyzikálních vlastností, zejména teplotních podmínek, kterými se daný typ vzduchu vyznačuje. Bouřky v jedné vzduchové hmotě se tvoří vždy v dostatečně teplém vzduchu, tedy v teplé vzduchové hmotě.

A to za předpokladu mnoha dalších podmínek pro jejich vznik a rozvoj. Teorii k tomuto si můžete připomenout v článku Podmínky pro vznik a rozvoj bouřkové činnosti. Teplým vzduchem nemusíme ovšem nutně rozumět vyloženě horký vzduch. Teplota vzduchu tedy nemusí být jinak moc vysoká, aby vznikla významnější bouřka. Hlavním důležitým faktorem pro jejich vznik je dostatečný přísun vlhkosti vzduchu. Proto bouřky v teplém vzduchu vznikají pouze za určitých situací. Tyto bouřky jsou asi známější pod neodborným pojmem bouřky z tepla.

Bouřky v teplém vzduchu mohou být i velmi silné, ale vždy jsou značně lokální

Obr. 1 Typický rozvoj odpolední letní konvekce, vývoj oblaku

Pokud existují velmi dobré podmínky pro vznik bouřkové činnosti, vyvinou se bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy. Tyto zasahují malá území, ale mohou přinášet významné důsledky. Bouřková činnost se může dlouhou dobu opakovat a při výskytu přívalových srážek způsobit značnou bleskovou povodeň v zasažené oblasti. Bouřky mohou přinášet další nebezpečné projevy. Zasažená oblast je ale zpravidla malá. Pokud mají jednotlivé bouřkové buňky tendenci spojovat se do jednoho systému, pak může vzniknout i komplex bouřkové činnosti. Životnost bouřek je ale kratší, problémem může být obnovování bouřkových buněk v podobě vzniku dalších nad shodnými oblastmi. Postup těchto bouřek je pomalý až velmi pomalý, jsou kvazistacionární. Bouřkové oblaky se pohybují po směru proudění v dané výšce, které bývá zpravidla velmi slabé. Proto zasáhnou velmi malé území, neboť jejich životnost je typická pro konvekční bouři. Trvá v řádu několika desítek minut. Za tu dobu se tedy bouřkový oblak přesune jen o malou vzdálenost.

Situace, při kterých se u nás tvoří bouřky v teplém vzduchu

Existuje několik synoptických situacích, kdy za splnění přílivu teplého vzduchu v teplé části roku vznikají na našem území bouřky tzv. z tepla. Pokud absentují ostatní podmínky, nebudou tyto vznikat ani při teplotě například kolem 35°C. Naopak při vhodných podmínkách se dočkáme výrazných bouřek klidně i při teplotě do 25°C. Důkazem jsou další dny (od data vydání tohoto článku). Bouřky z tepla tedy vznikají nejen při dostatečně vysoké teplotě vzduchu, ale i při dostatečném přísunu vlhkosti. Vlhký vzduch může na naše území pronikat při různých situacích. Musí jít o instabilní teplotní zvrstvení. To znamená, že teplota vzduchu s výškou klesá rychleji než o 1°C na každých 100m výšky.

Musejí být tedy dány podmínky pro výskyt termické konvekce. Ze situací jde například o brázdu nízkého tlaku vzduchu (současná situace). Zde máme dány podmínky pro vznik oblačnosti, v letním období je to právě bohatá konvekční oblačnost. Četné bouřky, často i opravdu velmi silné mohou vznikat v nevýrazné tlakové oblasti vyplněné teplým a vlhkým vzduchem. Více viz stránka Synoptické situace. Též mohou vznikat bouřky z tepla při přesunu tlakové níže bez přítomnosti atmosférické fronty, která by přešla dané území. Uvádíme hlavní situace vyjma přechodů atmosférických front způsobujících výměnu vzduchových hmot, při nichž vznikají bouřky tohoto typu.

Bouřky v teplém vzduchu v ČR vzniknou i v dalších dnech (viz datum vydání článku). Na naše území bude zasahovat brázda nízkého tlaku vzduchu od západu. Pronikat k nám bude stále teplý a také vlhký vzduch. Předpověď této zmíněné situace najdete v článku K horkému počasí se přidají i silné bouřky.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1101 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality