Hydrologická situace (6.8.2019)

Popis dosavadního klimatického vývoje, současné hydrologické situace pomocí základních parametrů pro její hodnocení a hodnocení sucha s krátkým výhledem vývoje počasí a hydrologické situace do dalších dnů.

Dosavadní vývoj

Po velmi suchém horkém konci července, kdy se sucho v ČR prohloubilo, nastalo o něco chladnější a vlhčí počasí. Toto mírně kompenzovalo období suché, avšak srážky byly stále lokální a konvekční. Tyto zvýšily pouze lokálně a krátce průtoky vodních toků a vlhkost nejsvrchnějších částí půdy. Jinak byly zanedbatelné.

Aktuální stav

Hydrologická situace je v ČR stále špatná. Beze změny či bez trvalejší změny jsou parametry vodnosti toků a hladin podzemních vod. Sucho panuje z pohledu průtoků vodních toků stále na četných místech.

Využitelná vodní kapacita v půdě není tak nízká jako například před rokem, viz Hydrologická situace (3.8.2018). V nejnižších oblastech s nízkými srážkami v posledních týdnech a s převahou vysokých teplot máme VVK většinou od 10 do 30%, v dalších oblastech od 30 do 50%. Od vyšších poloh je VVK stále dobrá.

Nasycení území je v ČR stále velmi nízké, nízké či na úrovni normálu je pak v horských oblastech.

Vodnosti toků a jejich průtoky jsou jak bylo již naznačeno velmi nízké až nízké. V nižších polohách jsou průtoky v rozmezí Q355 až 364d a místy pod Q364d. Jen od vyšších poloh jsou mírně lepší.

Hladiny podzemních vod zůstávají i nadále převážně silně až mimořádně podnormální. Jen ojediněle jsou normální či velmi ojediněle mírně nadnormální.

Očekávaný vývoj

Další dny budou ve znamení teplejšího a mírně vlhčího počasí. Srážky budou převážně lokální a konvekčního charakteru. Předběžná vyhlídka ukazuje, že následující týden by měl být chladný a také vlhčí. Nižší teploty a více srážek přispějí k zmírnění sucha, avšak zejména toho klimatického a půdního.

Poslední články

Meteo Aktuality

Od malička mě fascinuje voda, hydrologie, která je všude okolo a tedy i v atmosféře, kde za spolupůsobení dalších dějů přináší fascinující procesy a jevy. Mnohdy jde o extrémní a o to zajímavější jevy. Ne méně se zabývám klimatologií, která hodnotí dlouhodobý stav počasí - klima. Vazby a vzájemné ovlivňování těchto oborů studuji dnes a denně a rád přináším seriózní informace z oblasti těchto věd. Proto jsem v roce 2011 na internetu založil projekt Meteo Aktuality a nyní jsem majitel a hlavní správce tohoto webu. Ať se vám zde líbí a najdete tu to, co potřebujete a třeba klidně i něco navíc.