Hydrologická situace (6.8.2019)

Hodnocení článku

Popis dosavadního klimatického vývoje, současné hydrologické situace pomocí základních parametrů pro její hodnocení a hodnocení sucha s krátkým výhledem vývoje počasí a hydrologické situace do dalších dnů. Hydrologická situace 6.8.2019.

Dosavadní vývoj

Po velmi suchém horkém konci července, kdy se sucho v ČR prohloubilo, nastalo o něco chladnější a vlhčí počasí. Toto mírně kompenzovalo období suché, avšak srážky byly stále lokální a konvekční. Tyto zvýšily pouze lokálně a krátce průtoky vodních toků a vlhkost nejsvrchnějších částí půdy. Jinak byly zanedbatelné.

Aktuální stav: Hydrologická situace 6.8.2019

Hydrologická situace je v ČR stále špatná. Beze změny či bez trvalejší změny jsou parametry vodnosti toků a hladin podzemních vod. Sucho panuje z pohledu průtoků vodních toků stále na četných místech.

Využitelná vodní kapacita v půdě není tak nízká jako například před rokem, viz Hydrologická situace (3.8.2018). V nejnižších oblastech s nízkými srážkami v posledních týdnech a s převahou vysokých teplot máme VVK většinou od 10 do 30%, v dalších oblastech od 30 do 50%. Od vyšších poloh je VVK stále dobrá.

Nasycení území je v ČR stále velmi nízké, nízké či na úrovni normálu je pak v horských oblastech.

Vodnosti toků a jejich průtoky jsou jak bylo již naznačeno velmi nízké až nízké. V nižších polohách jsou průtoky v rozmezí Q355 až 364d a místy pod Q364d. Jen od vyšších poloh jsou mírně lepší.

Hladiny podzemních vod zůstávají i nadále převážně silně až mimořádně podnormální. Jen ojediněle jsou normální či velmi ojediněle mírně nadnormální.

Očekávaný vývoj

Další dny budou ve znamení teplejšího a mírně vlhčího počasí. Srážky budou převážně lokální a konvekčního charakteru. Předběžná vyhlídka ukazuje, že následující týden by měl být chladný a také vlhčí. Nižší teploty a více srážek přispějí k zmírnění sucha, avšak zejména toho klimatického a půdního.

Sledujte hydrologickou situaci a všechny její prvky pohromadě na stránce ČHMÚ v části o hodnocení sucha v ČR.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1074 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality