PočasíPrognózy počasí

Kde budou srážky vydatné a proč?

Hodnocení článku

Na otázku, která je položena v nadpisu tohoto článku je vždy situaci s předpokladem výskytu významnějších srážek hodně těžká odpověď. Numerické modely jednoznačnou odpověď nenabízejí a své výpočty spadu srážek často významně mění. Předpovídat pro konkrétní území tedy není možné. Jednoznačně říci, kde spadne kolik srážek také není na několik dní dopředu možné. Je nutné detailněji a častěji sledovat výpočty numerických modelů a hledat v nich shody. Kde budou srážky vydatné a proč? Na předpokládanou situaci se srážkami v nejbližších dnech tohoto týdne se podíváme dále v tomto textu.

Srážkově bohaté počasí bude na celém území, bouřky způsobí ale větší rozdíly úhrnů srážek

Vzhledem k tomu, že tento týden se po delší době budou přidávat srážky konvekčního typu (přeháňky a bouřky), lze čekat další ztížení předpovědi a zvětšení lokálních rozdílů v celkových úhrnech srážek. Více pršet bude tedy na celém území, vydatněji ale pouze lokálně a vydatně pak ještě lokálněji. Bude totiž záležet na tom, kde se vyskytnou nejvydatnější srážky při přechodu bouřkové činnosti. Nejprve se podíváme dále na předpokládané epizody s výskytem srážek a poté na celkové úhrny, které předpokládají nejnovější (noční/ranní) výstupy modelů a jak srážky předpovídaly starší (včerejší) výstupy modelů.

Stručně k výstupům numerických modelů. Obecně nejpřesnější bývá výstup noční (z 00 UTC, dostupný ráno), který je zatížen nejméně chybami. O poznání méně úspěšný je výstup následný (z 06 UTC, dostupný kolem poledne). Méně úspěšný je výstup polední (z 12 UTC, dostupný k večeru) a velmi málo úspěšný je výstup večerní (z 18 UTC, dostupný kolem půlnoci). Více tedy přihlížejme k výstupu nočnímu (00 UTC). Ohledně modelů, na více dní dopředu předpovídají akumulaci srážek hlavní modely, zaměřme se hlavně na modely GFS, GEM, ICON a ARPEGE. Pokud se chcete dozvědět více o numerických modelech, podívejte se na naší stránku Numerické modely. Též si můžete přečíst příspěvek Numerické modely, cíl a úspěšnost jejich práce.

První srážková epizoda: dnes

Dnes přechází přes ČR tlaková níže spojená s okludovaným frontálním systémem a to od východu až jihovýchodu. Tato způsobí výskyt srážkové činnosti v podobě deště, který byl během dne místy i dosti intenzivní (obr. 1). V teplejším vzduchu, kdy budou cyklona a fronta zdrojem vlhkosti, se budou během dne tvořit i bouřky. Při těch může lokálně spadnout i významnější množství srážek. Tuto situaci modely vidí již od včera poměrně jasně. Pršet bude na většině území a spadne většinou 5 až 20mm srážek, ojediněle kolem 25mm srážek a to právě v oblastech s výskytem významnějších srážek při bouřkách. Tyto se objeví zřejmě v pásu Vysočina, střední a jižní Čechy a dále směrem k severozápadu.

Obr. 1 Srážková činnost nad Čechami směřující převážně k západu (s rotací kolem středu cyklony) dnes před polednem (11:30 SELČ) a intenzivní déšť na jihozápadě a též na konci pásma ve východních a středních Čechách, zdroj: chmi.cz

Druhá srážková epizoda: noc na středu a středa

V úterý se budou během dne tvořit přeháňky nebo bouřky ve stále teplém vzduchu s přísunem vlhkosti, kdy bude naše území stále pod vlivem tlakové níže s okluzní frontou. Další srážky přijdou od východu v noci na středu a budou přetrvávat i ve středu. Stále bude počasí u nás pod vlivem zmíněné tlakové níže, která se bude přes Polsko zvolna odsouvat k severu. Více srážek by mělo spadnout na severovýchodě a východě země. Srážky by měly pokračovat ještě v noci na čtvrtek a zpočátku dne, avšak už o poznání lokálněji.

Třetí srážková epizoda: od soboty vždy během dne

Půjde o odpolední či večerní konvekční srážky v přílivu teplého a vlhkého vzduchu. Bude se jednat o typický denní chod oblačnosti i srážek. V noci a ráno bude i polojasno až skoro jasno, během dne bude docházet ke vzniku kupovité oblačnosti s výskytem přeháněk a místních bouřek. Srážky budou významnější pouze lokálně a tyto zvýší rozdíly v celkovém úhrnu srážek v ČR během tohoto týdne.

TIP: Mapy s předpovědí srážek na nejbližší hodiny a dny včetně akumulací dle základních modelů můžete sledovat na naší stránce Předpověď srážek. Srážky (a jiné) ve střednědobém horizontu pak na stránce Střednědobé předpovědi.

Jak to vidí modely do čtvrtka?

Nyní konkrétní předpovědi v podobě výpočtů celkových srážek dle základních numerických modelů od nejnovějších výstupů až po včerejší výstupy pro srovnání vývoje prognózy. Uvedeny jsou mapy numerických modelů GFS, GEM a ICON. Jde o akumulaci srážek od data výstupu do čtvrtečních 12 UTC (14 SELČ) a to dle dnešního výstupu z 00 UTC, dále dle včerejšího výstupu z 12 UTC a též z 00 UTC.

Z pondělí 20.5.2019

Obr. 2 Dle modelu GFS z 20.5.2019 00 UTC, zdroj: wetterzentrale.de
Obr. 3 Dle modelu GEM z 20.5.2019 00 UTC, zdroj: wetterzentrale.de
Obr. 4 Dle modelu ICON z 20.5.2019 00 UTC, zdroj: wetterzentrale.de

Komentář: Dnešní a doposud nejnovější výstup (z 00 UTC), který považujeme za přesnější než následný, se na srážkách v ČR více shoduje. Model GFS předpokládá vydatnější srážky plošněji, jen lokálně na severu a jihozápadě má srážkové úhrny o něco nižší. Model GEM slibuje více srážek pro východní část území, ale i pro sever. Podobně model ICON, který počítá s nižšími srážkami na jihozápadě a západě území.

Z neděle 19.5.2019

Obr. 5 Dle modelu GFS z 19.5.2019 00 UTC, zdroj: wetterzentrale.de
Obr. 6 Dle modelu GFS z 19.5.2019 12 UTC, zdroj: wetterzentrale.de
Obr. 7 Dle modelu GEM z 19.5.2019 00 UTC, zdroj: wetterzentrale.de
Obr. 8 Dle modelu GEM z 19.5.2019 12 UTC, zdroj: wetterzentrale.de
Obr. 9 Dle modelu ICON z 19.5.2019 00 UTC, zdroj: wetterzentrale.de
Obr. 10 Dle modelu ICON z 19.5.2019 12 UTC, zdroj: wetterzentrale.de

Komentář: Včerejší výstup modelu GFS z 00 a 12 UTC vykazoval z hlediska našeho území shodu. Jen v odpoledním výstupu zvýšil srážky na východě území a na Šumavě (patrně nadhodnocení). Model GEM posunul v odpoledním výstupu vydatnější srážky ze Slovenska více nad naše území. A konečně model ICON vykázal největší změnu z hlediska ČR, kdy odpoledne podstatně zesílil (nadhodnotil) srážky v Čechách a to v pásu sever až jih. Pro severovýchod srážky naopak snížil.

Jak to dopadne a kolik opravdu spadne budeme vědět jako vždy zcela jistě až po průběhu situace z map skutečných srážkových úhrnů. Až poté si můžeme říci, toto je ta reálná voda, která na našem území spadla a přispěla ke zlepšení vláhové bilance a hydrologické situace. A budeme moci bilancovat, kterému modelu to opravdu nevyšlo, kterému to dosti přesně vyšlo … Je jisté, že nějaká voda spadne na celém území. A to je po loňském suchu a suchém začátku letošního jara velice důležité.

Jaká bude odezva na srážky?

Vzhledem k tomu, že v nižších polohách máme nedostatek vláhy a slabé či někde i velmi slabé nasycení, není nutno obávat se nějakých větších vzestupů hladin toků. Jen vyšší a horské polohy mají vyšší nasycení, více viz Hydrologická situace nebo Hydrologická situace (15.5.2019), tam je tedy možné že v případě vydatnějších srážek dojde k významnější odezvě a průtoky vodních toků dosáhnout krátce SPA. Předpovídat srážky je při takovýchto situacích obtížné a na to navazuje ještě obtížnější odhad vývoje hydrologické situace a odezvy v jednotlivých povodích. Proto je třeba počkat na vývoj srážek a zpřesnění jejich dalších prognóz.