Minulý týden spadlo přes 100mm srážek, stačí to?

Hodnocení článku

Minulý týden spadlo přes 100mm srážek, otázka zní stačí to na doplnění srážkového deficitu a zažehnání sucha? Odpověď nelze ovšem zformulovat tak krátce a jednoznačně. V ČR spadlo i přes 100mm srážek. Ale záleží na tom kde a také záleží na tom, jaké se v místě počasí chovalo před tím. Sucho nutno hodnotit komplexně a brát při tom v potaz i minulá období, jak objasňujeme v článku Jak hodnotit sucho? Mnozí hodnotí sucho velmi povrchně. A to na základě aktuálního vývoje počasí nebo maximálně jeho vývoje v posledních několika dnech. “U nás stále prší, všude bláto, jak může být sucho”?

To je příklad komentáře, kdy dotyčný/á nemusí sucho hodnotit správně. Sucho hodnotíte ze tří základních hledisek, meteorologického, půdního a hydrologického. Sucho začíná v podobě prvního zmíněného a nestále se prohlubuje až se následně promítá do posledního. Pokud pomine sucho definované podle prvního zde uvedeného druhu, tak rozhodně ihned nepomine sucho podle druhého či dokonce třetího uvedeného druhu. V tomto článku se podíváme jak srážky které sucho podle uvedených druhů ovlivnily a hlavně kde působily a kde naopak nikoli.

Deficit srážek je vyrovnán někde, hydrologické sucho pokračuje

Minulý týdne spadlo přes 100mm srážek. Úhrn srážek za týden 27.6. - 3.7.2022.

Obr. 1 Akumulace spadlých srážek v ČR za týden 27.6. – 3.7.2022, zdroj: chmi.cz

Minulý týden spadlo přes 100m srážek. Poměr srážek k normálu k 3.7.2022.

Obr. 2 Poměr spadlých srážek v roce 2022 k normálu let 1991-2020 k 3.7.2022, zdroj: chmi.cz

V posledních týdnech se vyskytovaly v ČR poměrně časté srážky, ale hodnotit musíme celkový jejich přínos. Jednalo se o konvekční a tedy prudké lokální srážky, samozřejmě že i tyto působí pozitivně co do hydrologického situace. Ale určitě zde musíme dát mínus, neboť nepůsobí tak pozitivně jako trvalé mírné srážky. Srážky se situovaly do určitého pásu a zasáhly především Čechy, méně významně severozápadní a západní. Výrazněji pak jihozápadní, jižní a většinou i střední. Částečně pak severovýchodní, ale zde více lokálně. Na Moravě a ve Slezsku šlo o srážky naopak nedostačující období konce června a začátku července.

Kde bylo před srážkami největší sucho? Na jižní a střední Moravě, kde pokračuje dle všech definic nadále. A deficit srážek se zde určitě minimálně lokálně zvýšil. Půdní vláha se zvýšila jen velmi nepatrně. Dále bylo značné sucho na východě Čech a v pásu Polabí. Na východě Čech se půdní sucho zmírnilo, jen v západní části pásu Polabí byl deficit srážek vyrovnán a půdní sucho zatím zažehnáno (obr. 2). Totéž platí o oblastech s nejvydatnějšími srážkami. Půdní sucho zůstává podle hodnocení využitelné vodní kapacity v půdě v některých okresech jižní Moravy. Hydrologické sucho na úrovni podzemních vod tam stále tvá až na výjimky ve všech oblastech.

Hydrologické sucho nezmění krátkodobě výraznější srážky v jinak suchém období, obzvláště uprostřed léta s převážně vysokou teplotou

Využitelná vodní kapacita v půdě k 7.7.2022.

Obr. 3 Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm po povrchem k 7.7.2022, zdroj: chmi.cz

Předpověď konec sucha neslibuje

Po srážkově bohatším přelomu června a července srážek spíše ubude. I když nějaké spadnou v kombinaci s chladnějším několikadenním obdobím, stačit to nebude. V Čechách je kromě západu a východu situace dobrá, nikoli vynikající. V ostatních částech území ČR vyjma horských poloh máme stále situaci špatnou. A dle současného období nepostačí ani krátce chladnější počasí. Srážek spadne spíše méně než by mělo. A zde narážíme na největší problém. Důvodem je fakt, že stále máme období s vysokou teplotou, intenzivním slunečním svitem a také dlouhotrvajícím slunečním svitem v rámci dne. Toto generuje vysoký výpar, případné nevýznamné srážky se tedy ihned “ztratí”. A to v půdě i ve vodních tocích.

Nepřijdou-li významnější srážky, stále se budeme pohybovat v půdní a hydrologickém suchu s regionálními rozdíly. Pakliže naopak přijdou horké vlny a srážky budou stále chybět, dostaneme se do sucha významnějšího. Toto se po skončení léta hodně těžko zažehnává.

Předpověď hovoří o místních a nevýznamných srážkách a zvyšování teploty vzduchu během příštího týdne. To zatím svědčí tedy zhoršování sucha v oblastech, kde nebylo ani zmírněno. A k pokračování rozvoje sucha tam, kde zmírněno určitým způsobem bylo, alespoň jeho určitý druh.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality