Hydrologická situaceSucho

Minulý týden spadlo přes 100mm srážek, stačí to?

Hodnocení článku

Minulý týden spadlo přes 100mm srážek, otázka zní stačí to na doplnění srážkového deficitu a zažehnání sucha? Odpověď nelze ovšem zformulovat tak krátce a jednoznačně. V ČR spadlo i přes 100mm srážek. Ale záleží na tom kde a také záleží na tom, jaké se v místě počasí chovalo před tím. Sucho nutno hodnotit komplexně a brát při tom v potaz i minulá období, jak objasňujeme v článku Jak hodnotit sucho? Mnozí hodnotí sucho velmi povrchně. A to na základě aktuálního vývoje počasí nebo maximálně jeho vývoje v posledních několika dnech. “U nás stále prší, všude bláto, jak může být sucho”?

To je příklad komentáře, kdy dotyčný/á nemusí sucho hodnotit správně. Sucho hodnotíte ze tří základních hledisek, meteorologického, půdního a hydrologického. Sucho začíná v podobě prvního zmíněného a nestále se prohlubuje až se následně promítá do posledního. Pokud pomine sucho definované podle prvního zde uvedeného druhu, tak rozhodně ihned nepomine sucho podle druhého či dokonce třetího uvedeného druhu. V tomto článku se podíváme jak srážky které sucho podle uvedených druhů ovlivnily a hlavně kde působily a kde naopak nikoli.

Minulý týden spadlo přes 100mm srážek: Deficit srážek je vyrovnán někde, hydrologické sucho pokračuje

Minulý týdne spadlo přes 100mm srážek. Úhrn srážek za týden 27.6. - 3.7.2022.

Obr. 1 Spadlo přes 100mm srážek. Akumulace spadlých srážek v ČR za týden 27.6. – 3.7.2022, zdroj: chmi.cz

Minulý týden spadlo přes 100m srážek. Poměr srážek k normálu k 3.7.2022.

Obr. 2 Spadlo přes 100mm srážek. Poměr spadlých srážek v roce 2022 k normálu let 1991-2020 k 3.7.2022, zdroj: chmi.cz

V posledních týdnech se vyskytovaly v ČR poměrně časté srážky, ale hodnotit musíme celkový jejich přínos. Jednalo se o konvekční a tedy prudké lokální srážky, samozřejmě že i tyto působí pozitivně co do hydrologického situace. Ale určitě zde musíme dát mínus, neboť nepůsobí tak pozitivně jako trvalé mírné srážky. Srážky se situovaly do určitého pásu a zasáhly především Čechy, méně významně severozápadní a západní. Výrazněji pak jihozápadní, jižní a většinou i střední. Částečně pak severovýchodní, ale zde více lokálně. Na Moravě a ve Slezsku šlo o srážky naopak nedostačující období konce června a začátku července.

Kde bylo před srážkami největší sucho? Na jižní a střední Moravě, kde pokračuje dle všech definic nadále. A deficit srážek se zde určitě minimálně lokálně zvýšil. Půdní vláha se zvýšila jen velmi nepatrně. Dále bylo značné sucho na východě Čech a v pásu Polabí. Na východě Čech se půdní sucho zmírnilo, jen v západní části pásu Polabí byl deficit srážek vyrovnán a půdní sucho zatím zažehnáno (obr. 2). Totéž platí o oblastech s nejvydatnějšími srážkami. Půdní sucho zůstává podle hodnocení využitelné vodní kapacity v půdě v některých okresech jižní Moravy. Hydrologické sucho na úrovni podzemních vod tam stále tvá až na výjimky ve všech oblastech.

Hydrologické sucho nezmění krátkodobě výraznější srážky v jinak suchém období, obzvláště uprostřed léta s převážně vysokou teplotou

Využitelná vodní kapacita v půdě k 7.7.2022.

Obr. 3 Spadlo přes 100mm srážek. Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm po povrchem k 7.7.2022, zdroj: chmi.cz

Předpověď konec sucha neslibuje

Po srážkově bohatším přelomu června a července, kdy spadlo přes 100mm srážek za týden, srážek spíše ubude. I když nějaké spadnou v kombinaci s chladnějším několikadenním obdobím, stačit to nebude. V Čechách je kromě západu a východu situace dobrá, nikoli vynikající. V ostatních částech území ČR vyjma horských poloh máme stále situaci špatnou. A dle současného období nepostačí ani krátce chladnější počasí. Srážek spadne spíše méně než by mělo. A zde narážíme na největší problém. Důvodem je fakt, že stále máme období s vysokou teplotou, intenzivním slunečním svitem a také dlouhotrvajícím slunečním svitem v rámci dne. Toto generuje vysoký výpar, případné nevýznamné srážky se tedy ihned “ztratí”. A to v půdě i ve vodních tocích.

Nepřijdou-li významnější srážky, stále se budeme pohybovat v půdní a hydrologickém suchu s regionálními rozdíly. Pakliže naopak přijdou horké vlny a srážky budou stále chybět, dostaneme se do sucha významnějšího. Toto se po skončení léta hodně těžko zažehnává.

Předpověď hovoří o místních a nevýznamných srážkách a zvyšování teploty vzduchu během příštího týdne. To zatím svědčí tedy zhoršování sucha v oblastech, kde nebylo ani zmírněno. A k pokračování rozvoje sucha tam, kde zmírněno určitým způsobem bylo, alespoň jeho určitý druh.