KlimatologieZměna klimatu

Lidstvo ovlivňuje globální oteplování

Hodnocení článku

Lidstvo ovlivňuje globální oteplování, které v poslední době zrychluje. Existují o tom nesporné důkazy. Zrychlování globálního oteplování vidíme dnes a denně a to na hodnotách teploty i na rozkolísanosti klimatu. S globálním oteplováním souvisí celková globální změna klimatu.  Tato změna má za následek zesilování extrémů počasí po celém Světě. Oteplování zrychluje a zanechává za sebou závažnější i zřetelnější důsledky. Oteplováním způsobí v nadcházejících letech ohrožení zdraví planety a tím i blahobytu lidstva. Vyplývá to z vědecké zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Extrémy počasí mohou lidstvo skutečně ovlivnit a to negativně. Proto je důležité, aby lidstvo přestalo ovlivňovat tedy urychlovat oteplování planety. Odkládání aktivit směřující v zabránění zrychlování oteplování může znamenat problém. Při změně teploty vzduchu o více než +1.5°C mohou být některé změny klimatu již nevratné, jak již píšeme v článku Hrozí nevratné změny klimatu.

Lidstvo ovlivňuje globální oteplování. Je letos větší sucho? Teplota opět krátce přesáhne 35°C. Rekord 38°C v Arktidě potvrzen. Hrozí nevratné změny klimatu. K čemu je dobré horké počasí? Velké výkyvy teplot. Bude sucho problémem naší země? Horko a sucho.

Výčet extrémů počasí je dlouhý

Co vše nás čeká při pokračující rychlé změně klimatu se nečte dobře. Nejde o článek, který má za úkol v dnešní celkově ne lehké době vystrašit. Takových článků existuje v jistých médiích na internetu mnoho. Opravdu důrazně vyvracíme záměr, který může čtenáře při čtení tohoto článku napadnout. Tento článku se opírá o věrohodné zprávy panelu IPCC a oficiální závěry vědců, konkrétně přes 200 vědců, kteří na poslední zprávy vydané právě nyní na konci února pracovali. Jde o fakta na základě dat a nejrůznějších prognóz a samozřejmě také na základě dostupných informacích o dosavadním vývoji klimatu Země. Už nyní zaznamenáváme značné výkyvy a extrémy počasí na celém Světě. Druhů extrémy se odehrává nespočet a jednotlivé se střídají v čase a prostoru.

Dokáží se střídat rychle. Proto ani v oblasti, kde počasí vykazuje zrovna znaky sucha není vůbec jisté, že za pár okamžiků nemůže řádit bouře a přinést významné povodně. To jen jeden příklad za všechny. Extrémů, které se do budoucna očekávají a očekávají existuje mnoho. A tyto se očekávají nejen ve větší míře, ale i ve větší intenzitě. Při vzestupu globální teploty vzduchu o více než 1.5°C oproti období před industrializací nutno očekávat některé důsledky trvalé. Tento trend se podle informací ve zprávě pravděpodobně vyplní. Některé změny klimatu navíc ovlivní další procesy, které budou mít negativní vliv na klima. Protože klimatický systém je provázaný a to velmi četně, půjde o tzv. kaskádový efekt.

Od tání ledovců až po požáry

Tání ledovců představuje velmi závažný důsledek oteplování planety. Patří mezi něj tání ledovců, permafrostu a ledovcových čepic. V různých oblastech se očekává výskyt povodní, střídaných naopak suchem. Také nutno čekat odumírání stromů, což v souvislosti s kůrovcovou kalamitou způsobenou vysokou teplotou vzduchu zaznamenáváme u nás již nyní. Předpokládá se také vysychání rašelinišť a veškeré tyto důsledky v podobě procesů mají společný negativní vliv na další změnu klimatu. Jde doslova o spuštění laviny, která vyvolá další lavinu nebo dojde přesněji řečeno o zesílení té stávající. Tím baude tato pomyslná lavina nabalovat více a více “materiálu”. Převedeno do problematiky oteplování planety. Procesy a důsledky jako požáry, vysychání rašelinišť, tání permafrostu či odumírání stromů uvolní do atmosféry další uhlík. A dojde tedy k dalšímu oteplování, tj. jeho zrychlení.

Již se ví o tom, že lidstvo otepluje klima planety a změny teploty na Zemi patří mezi hlavní mechanismus změn extrémů počasí. Existují o tom totiž nesporné důkazy.

První projevy měnícího se klimatu už zazněly, lidstvo ovlivňuje globální oteplování

Počasí nás i v našem mírném klimatu začíná přesvědčovat o tom, že se klima mění. Že se stává drsnějším ve všech oblastech Světa, jen v různých oblastech trochu jinak. Společný jmenovatel zůstává ale stejný. Extrémy, jejich větší četnost, intenzita i střídání v čase. V období, kdy bývá v oblasti zvykem že leží na povrchu sníh, teplota dosáhne vysokých hodnot. V době běžně bez problémů se zásobou kapalné vody v určité oblasti se vyskytne sucho a podobně.

S pokračující změnou klimatu se může model klimatu dané oblasti proměnit výrazně, až k nepoznání. U nás to znamená hlavně zimy bez sněhu mimo horské polohy. I na horách se mohou vyskytnout zimy s nedostatečnou zásobou sněhu. Extrémy střídání sucha a povodní, hlavně lokálních a přívalových. S tím souvisí zvyšující se četnost silných bouří a to konvekčních v teplé části roku. Dále bouří ve smyslu větrných bouří, zejména v chladné části roku. Už vidíme tento trend skutečně nyní v posledních letech.

Stupňování extrémů, aneb co je nyní extrém za určitý čas již být extrémem nemusí

Zaznamenáváme totiž časté maximální teplotní rekordy, jen občas dochází k výskytu silného mrazu. Ochlazení nastává spíše v obdobích, kdy se počítá spíše s vyšší teplotou. Extrémní situace s poryvy větru a dalšími extrémy přicházejí četně během podzimu v zimě. V létě vzrůstá výskyt nebezpečných doprovodných jevů v bouřkách, tzv. silné bouřky. A takto můžeme zajisté pokračovat. Do budoucna by to podle prognóz na základě uvedeného scénáře znamenalo četnější výskyt těchto extrémů a jejich větší intenzitu. Celkově větší rozkolísanost a proměnlivosti počasí a klimatu v čase. Extrémy meteorologických prvků a průběhy počasí, co pro nás nyní mohou znamenat extrém se můžou stát v budoucnu běžnými. Podle klimatických výhledů tomu tak velmi pravděpodobně bude. Za další časové období, v tzv. další etapě případného oteplování, můžeme být tzv. “o stupeň” výše. Tedy, že extrémy, které budou významnější než současné extrémy v tzv. prvním období změny klimatu, budou v dalším období již běžné.

Reference

ČTK. Zprávy. V sázce je přežití mnoha druhů, včetně lidstva, uvádí klimatický panel OSN. Online 2022. Dostupné na: ceskenoviny.cz.