Historie počasíSpadlé srážky

Před pěti lety silná ledovka, před devíti vydatné sněžení

Hodnocení článku

Na začátku prosince si připomínáme dvě zásadní meteorologické události posledních let, letos připomínáme, že před pěti lety byla silná ledovka. Za prvé si určitě vzpomeneme na plošnou a silnou ledovku, která vznikla na začátku prosince 2014 při výjimečně vhodných podmínkách výskytu mrznoucího deště. Pokud zahloubáme v paměti více, vybaví se nám na srážky i zimní počasí bohatý rok 2010. I konec tohoto roku patřil k význačným projevům počasí v podobě zimních nebezpečných jevů. Opět šlo i o významnou srážkovou činnost. Sněžení bylo v ČR trvalé a intenzivní, i v nížinách napadalo podobné množství sněhu jako na začátku tohoto roku. Vzpomínkový článek na významnou situaci – před pěti lety silná ledovka.

Před pěti lety silná ledovka. Led na chodníku v Praze.

Před pěti lety silná ledovka, která se v nížinách a ve velkých městech příliš často neopakuje

Před pěti lety silná ledovka zásadně ovlivnila dopravu v ČR

Mimořádně výjimečná situace vznikla během 1. prosince 2014. Přes naše území přecházela okluzní fronta, spojená s cyklonou nad jižní Evropou. Na našem území končilo studené proudění s teplotami v blízkosti nuly. V přízemní vrstvě setrvával studený vzduch, zatímco ve výšce v souvislosti se změnou začínal pronikat již teplý vzduch. Proto byly srážky na okluzní frontě dešťové a při dopadu na zemský povrch za výskytu záporných teplot ihned namrzaly. mrznoucí srážky jsou u nás v zimě poměrně časté. Ale v takovém rozsahu a takto intenzivní se nevyskytují často.

Od jihovýchodu se rozšiřovalo na Moravě srážkové pásmo deště, který namrzal. Původně se předpokládal výskyt silnější ledovky právě pouze na východě území. Srážky byly nakonec ale dosti intenzivní a vytrvalé, postoupila během odpoledne dne 1. prosince i do Čech a i zde pokryly vše, co jim bylo vystavené kluzkou vrstvou ledu. Srážky byly méně vydatné než na Moravě nebo na jihovýchodě Čech. Přesto přinesly zásadní komplikace na silnicích i v kolejové dopravě závislé trakce. Velmi silná ledovka před pěti lety zcela zastavila běžný život a chod na střední a jižní Moravě.

Velké komplikace nastaly na neošetřených silnicích. V tomto případě ještě větší ovšem na elektrifikovaných tratích, včetně tramvajových a trolejbusových tratích ve městech. Na všech takových tratích při výskytu mrznoucích srážek se zastavil provoz. Tramvaje a trolejbusy na tom byly podobně, někde se tak stalo poprvé v historii. Problém byl vlivem vlivem velké nepřízně počasí i v zavádění náhradní autobusové dopravy.

Událost silná ledovka 2014 je zpracována na naší stránce: Ledovka prosinec 2014.

Vydatné sněžení na začátku prosince 2010

Oblast nízkého tlaku vzduchu směřující z jižní do střední Evropy za přílivu dostatečně studeného vzduchu. Takové situace jsou co se týče sněhových přídělů u nás i mimo hory nejlepší. K takovým situacím docházela četně v roce 2010. A významná událost nastala právě 1. prosince tohoto roku. Při výjimečně silném mrazu se srážky zpravidla nevyskytují. Takovým mrazům se dařím v suchém vzduchu za vlivu mohutné anticyklony. Ale i výjimky existují. I to bylo rysem situace z prvního prosince tohoto roku. V ČR začalo na konci listopadu mrznout, celodenně i v nížinách. K silnému mrazu se přidala vlhkost v podobě oblačnosti bohaté na srážky. Tato postoupila o centrální Evropy od jihu. A vydatné sněžení za významně záporných teplot i v nížinách bylo tu. V nížinách v ČR trvale a vydatně sněžilo během 1. prosince při teplotách odpoledne kolem -4 až -7°C.