Historie počasíHydrologická situaceSpadlé srážky

Srážkový příděl výrazně zlepšil hydrologii

Hodnocení článku

Srážkový příděl výrazně zlepšil hydrologii až na výjimky na celém území ČR. Minulý týden spadlo v ČR v průměru 36mm srážek, tedy 355% normálu. Nejvíce srážek spadlo na jihu republiky (včetně jihozápadu – Šumavy) a to 50 až 80mm, ojediněle nad 80mm. S tím, že většina úhrnu spadlo v nejdeštivější den s výskytem intenzivních srážek a to v pátek. Místy spadlo 30 až 50mm srážek. Bohatého přídělu srážek se dočkala zejména jižní Morava, kde byly dosud srážky podprůměrné. Poměrně hodně srážek spadlo i ve střední až východní/jihovýchodní části Čech. Na jihovýchodě Čech existovalo vyšší nasycení a reakce vodních toků v této oblasti tomu odpovídala.

Vyšší srážky byly dosaženy i v části severní Moravy (obr. 1).  Tyto srážky značně vylepšily na mnohých místech poměr úhrnu ve vztahu k dlouhodobému normálu. Též značně zlepšily vodnosti toků a to mnohde s významným odtokem srážek, který vyvolal rozvodnění toků. Též došlo ke zvýšení hladiny podzemní vod, což můžeme pozorovat zejména nyní s mírným odstupem od srážkové epizody. Srážkový příděl výrazně zlepšil hydrologii.

Srážkový příděl výrazně zlepšil hydrologii. Týdenní úhrn srážek v ČR 10. - 16.4.2023.

Obr. 1 Srážkový příděl a týdenní úhrn srážek v ČR od 10. do 16.4.2023, zdroj: chmi.cz

Dobrá “půda” pro vegetační období bez sucha, avšak není to bez “ale”

Co do vláhové bilance a zásob vody máme dobře nešlápnuto směrem do teplého období roku. Srážkový příděl výrazně zlepšil hydrologii. Určitě by byla škoda, kdyby se počasí překlopilo do sucha. Toto se ovšem stát může.

Duben býval v posledních letech vedle i vysoce nadprůměrně teplého počasí také dosti suchý. Již během března se s intenzivnějším slunečním svitem a chybějícími srážkami v níže položených oblastech rozvíjelo sucho. Zemědělci na jižní Moravě nebo v Polabí prováděli setbu do suché půdy, lze říci do prachu. Při jízdě strojů po poli se do dálky linul prach, totéž platilo při rychlejším či dokonce silném větru. Též kvetoucí dřeviny, zejména borovice, byli zejména pro osoby náchylné k alergiím při suchu hůře snesitelné. Letošní počasí zatím přináší jiný průběh, srážek máme dostatek, místy nadbytek. To ovšem rozhodně není špatně. Nesmíme zapomenout na to, že občasné rozvodnění vodních toků je naprosto přirozené a navíc potřebné. Určitě jde o pozitivnější vývoj než v případě absolutního nedostatku srážek a vody.

Dokonce máme za sebou odtokově významnou srážkovou epizodu, kdy se rozvodnilo podstatně více toků než při tání sněhu po zimě. Kdy tohoto bylo bohužel i na horách málo. A to lze říci nejen o konci letošní zimy, ale i o koncích několika uplynulých zim. Tyto zimy tedy nebyly zakončeny povodní tzv. z tání. Další souhrn hydrologické situace ukáže, že zásoby vody jsou dobré. Některé oblasti, avšak spíše výjimečné, mají tyto pravda nižší. Stále to ovšem neznamená, že nemůže nastat počasí s nedostatkem srážek. Toto by při delším trvání znamenalo typické letní sucho a to třeba již na začátku léta.

Využitelná vodní kapacita v půdě v ČR k 17.4.2023.

Obr. 2 Srážkový příděl výrazně zlepšil hydrologii. Využitelná vodní kapacita v půdě v ČR k 17.4.2023, zdroj: chmi.cz

Srážkový příděl výrazně zlepšil hydrologii – situace po epizodě srážek

TIP: Připomeňte si stav hydrologické situace před srážkami v článku Vydatný déšť rozvodní toky. Hydrologickou situaci můžete současně sledovat stále na naší stránce. Po významech srážkách se setkáváme s doplněním půdní vláhy. S tím, že v nižších oblastech se stále vyskytuje i podprůměrná vodní kapacita v půdě. Na severozápadě Čech, kde spadlo spíše méně srážek, jde stále i o významněji podprůměrnou vodní kapacitu. Naopak střední, vyšší a samozřejmě dlouhodobě horské polohy mají tuto nadprůměrnou (obr. 2).

Vodnosti toků jsou výborné, pomohl srážkový příděl v minulém týdnu. Tento výrazně zlepšil hydrologii u nás. Na normálních hodnotách či slabě nad nimi se pohybují na západě a samotném východě ČR, kde nespadlo v posledních dnech tolik srážek. V centru republiky, v pásu jih až sever území ČR jsou i významně nadprůměrné. Ve vztahu k měsíčnímu normálu máme na samotném východě i podprůměrné vodnosti. V této oblasti spadlo málo srážek a nedošlo zde k jejich doplnění (obr. 3). Shodné vidíme na hladinách podzemních vod v mělkých vrtech. Nadprůměrné nebo i mimořádně nadprůměrné hladiny registrujeme v jihozápadní, jižní a severovýchodních, východní části Čech, ve východní části středních Čech a též na Vysočině. Na jižní Moravě se bohaté srážky v podzemních vodách zatím projevily spíše místy. Obecně jsou tyto ve východní části CŘ podprůměrné, až na výjimky.

Srážkový příděl výrazně zlepšil hydrologii. Vodnosti toků v ČR dle M-denního průtoku k 17.4.2023.

Obr. 3 Srážkový příděl výrazně zlepšil hydrologii – vodnosti toků v profilech v ČR ve vztahu k M-dennímu průtoku k 17.4.2023, zdroj: hydro.chmi.cz