Klimatické statistikyKlimatologie

Srpen 2018

Hodnocení článku

Vyhodnocení a prezentace dat pocházejících z našeho měření na stanici Praha za ucelené období jednoho měsíce, který tvoří jedno klimatické období (sezónu). Srpen 2018. Přehled se skládá z celkových, průměrných a extrémních hodnot základních prvků. Dále z žebříčku hodnot od roku 2005 a odchylek od normálu tohoto období.

SRPEN 2018

Datum: 1. až 31.8.2018

Období: III. měsíc (léto 2018)

Statistika se skládá z těchto částí:

  • Přehled hodnot
  • Extrémní hodnoty a další ukazatele
  • Grafické znázornění
  • Odchylky a žebříček dat
  • Závěr

Přehled hodnot

Průměrná teplota vzduchu: 22.53°C (maximum 29.49°C, minimum 15.57°C).

Průměrné srážky: 0.92mm, celkové srážky 28.5mm.

Průměrná relativní vlhkost vzduchu: 63.28% (maximum 91.7%, minimum 34.9%).

Průměrný tlak vzduchu: 1017.0hPa.

Extrémní hodnoty a další ukazatele

Nejvyšší teplota vzduchu: 36.0°C (1.8.).

Nejnižší teplota vzduchu: 6.5°C (27.8.)

Nejvyšší denní úhrn srážek: 7.5mm (8.8.)

Nejvyšší relativní vlhkost vzduchu: 99% (31.8.)

Nejnižší relativní vlhkost vzduchu: 10% (13.8.)

Nejnižší tlak vzduchu: 1009hPa (13.8.)

Nejvyšší tlak vzduchu: 1024hPa (10.8.)

Slunné dny: 7

Srážkové dny: 8

Letní dny: 25

Tropické dny: 14

Tropické noci: 2

Mlhavé dny: 0

Bouřkové dny: 5

Grafické znázornění

Průběh denních maximálních teplot
Průběh nočních minimálních teplot
Průběh denních srážkových úhrnů
Průběh tlaku vzduchu

Odchylky a žebříček dat

Teplotní odchylka +2.44°C byla třináctá nejnižší.

Srážková odchylka -2.07mm byla třináctá nejnižší.

TEPLOTNÍ ŽEBŘÍČEK

2015 23.59°C
2018 22.53°C
2009 21.10°C
2017 20.94°C
2012 20.60°C
2007 20.50°C
2011 20.25°C
2016 19.86°C
2008 a 2013 19.60°C
2010 19.10°C
2014 18.90°C
2005 18.65°C
2006 18.40°C

SRÁŽKOVÝ ŽEBŘÍČEK

2010 10.2mm
2013 4.61mm
2012 3.16mm
2007 2.94mm
2006 2.88mm
2014 2.53mm
2011 2.41mm
2015 2.16mm
2005 2.10mm
2017 1.86mm
2008 1.66mm
2009 1.19mm
2016 1.09mm
2018 0.91mm

Aktuálně vyhodnocený rok je zvýrazněn.

Závěr

Srpen byl teplotně výrazně nadprůměrný (+2.44°C), srážkově výrazně podprůměrný (-2.07mm) s vlhkostí nízkou(57.8%) a tlakem v normě(1017.0hPa). Celkově spadlo 28.5mm srážek. Přes ČR přešlo 8 atmosférických front,z toho 7studených a 2 se nad naším územím vlnily, 1okluzní a celkem 4 nad naším územím slábly.


Veškerá vyhodnocená data, za měsíce a sezóny minulých let, najdete na stránkách s klimatickými daty: Měsíční data, Sezónní data a Roční data.

Pro data z celého území ČR získaná z komplexní staniční sítě profesionálního měření doporučujeme sledovat stránku ČHMÚ.

Veškerá data a sestavy obsažené v tomto textu jsou právem projektu Meteo Aktuality, při jejich použití, prosíme, uveďte zdroj. Děkujeme.