KlimatologieZajímavostiZměna klimatu

Tají ledovce na Mount Everestu

Hodnocení článku

Vědecká expedice zjistila, že tají ledovce na Mount Everestu. Rozloha se zmenšila za posledních 50-60 let. Bohužel průzkum také přinesl neuspokojivé informace o výskytu mikro plastů ve sněhové pokrývce, ležící na této nejvyšší hoře. Vědecká expedice proběhla na této hoře na jaře 2019, kdy 34 vědců pobývalo po uvedenou dobu přímo na hoře. Po tuto dobu zkoumali a sledovali vědci změny této hory. K monitoringu klimatu pomohla instalovaná meteorologická stanice. Dále byly též zkoumány odebrané vzorky sněhu a voda vodních toků, které z hory stékají. Bohužel výsledky jsou poměrně špatné.

Mount Everest. Tají ledovce na Mount Everestu.

Problémy současného Světa byly prokázány na jeho nejvyšší hoře

Výzkum přinesl dosti závažné výsledky co se týče úbytku ledovců i co se týče ekologického hlediska. Na zemi dochází k tání ledovců. Tyto informace přicházejí z různých ledovcových oblastí Světa. Viz například Velké tání ledu v Grónsku a na Antarktidě nebo Tání Grónských ledovců zrychluje, původní předpovědi platit nebudou. I na nejvyšší hoře na Zemi bylo potvrzeno zmenšení ledovců a to o 21 km2 oproti roku 1962. Dnes činí celková plocha ledovců 419 km2. Ledu ubývá i ve velkých výškách hory (nad 6 000m n.m.). Průměrné zmenšování plochy ledovců od roku 1960 zaznamenává 100 m za rok. Průměrná teplota na vrcholu hory stoupla v posledních 30 letech o 1°C. Tato oblast je vědci málo prozkoumaná a je třeba zlepšit poznání celé oblasti.

Na hoře, v nadmořské výšce 8 430m n.m. byla instalována meteorologická stanice. První pokus byl vlivem výskytu velkého množství návštěvníků neúspěšný. Též byly odebrány v oblasti hory vzorky sněhu, ve kterých byl vždy zjištěn výskyt mikro plastů. Některé druhy těchto látek byl zastoupeny ve sněhové pokrývce v četném množství. Jde o nylon, propylen, polyester či akryl. Mikro plasty byly zjištěny i při zkoumání vodních toků odtékajících z Everestu, byť v menší míře. Tyto látky se podle vědců dostaly do oblasti vlivem významného turismu, kdy se uvolnily z výbavy turistů. Též mohou tyto látky přinášet významné himalájské větry. Mikro plasty jsou na Zemi novodobým problémem. Jde o neviditelné mikroskopické částečky, které znečišťují zejména vodu.

Reference

One Earth. Online, 2020. Dostupné na https://www.oneearth.org.

ČTK. Studie: Rozloha ledovce na Mount Everestu se zmenšuje. Zprávy. Svět. Online, 2020. Dostupné na Studie: Rozloha ledovce na Mount Everestu se zmenšuje (ceskenoviny.cz)

Obrázek: wikipedia.org