Klimatické statistikyKlimatologie

Červenec 2018

Hodnocení článku

Vyhodnocení a prezentace dat pocházejících z našeho měření na stanici Praha za ucelené období jednoho měsíce, který tvoří jedno klimatické období (sezónu). Červenec 2018. Přehled ukazuje celkové, průměrné a extrémní hodnoty základních prvků. Též přehled údaje za měsíc od roku 2005 a odchylky od normálu tohoto období dle měření v Praze a okolí.

ČERVENEC 2018

Datum: 1. až 31.7.2018

Období: II. měsíc (léto 2018)

Statistika se skládá z těchto částí:

  • Přehled hodnot
  • Extrémní hodnoty a další ukazatele
  • Grafické znázornění
  • Odchylky a žebříček dat
  • Závěr

Přehled hodnot

Průměrná teplota vzduchu: 22.07°C (maximum 29.89°C, minimum 14.25°C).

Průměrné srážky: 0.25mm, celkové srážky 7.8mm.

Průměrná relativní vlhkost vzduchu: 56.68% (maximum 89.9%, minimum 23.5%).

Průměrný tlak vzduchu: 1015.4hPa.

Extrémní hodnoty a další ukazatele

Nejvyšší teplota vzduchu: 35.5°C (31.7.).

Nejnižší teplota vzduchu: 6.2°C (2.7.)

Nejvyšší denní úhrn srážek: 5.1mm (10.7.)

Nejvyšší relativní vlhkost vzduchu: 99% (11.7.).

Nejnižší relativní vlhkost vzduchu: 10% (31.7.*)

Nejnižší tlak vzduchu: 1011hPa (5. a 17.7.)

Nejvyšší tlak vzduchu: 1020hPa (8.7.)

Slunné dny: 10

Srážkové dny: 4

Letní dny: 27

Tropické dny: 19

Tropické noci: 2

Mlhavé dny: 0

Bouřkové dny: 8

Grafické znázornění

Průběh denních maximálních teplot
Průběh nočních minimálních teplot
Přehled denních srážkových úhrnů
Průběh tlaku vzduchu

Odchylky a žebříček dat

Teplotní odchylka +1.98°C byla dvanáctá nejnižší.

Srážková odchylka -3.32mm byla třináctá nejnižší.

TEPLOTNÍ ŽEBŘÍČEK

2006 23.35°C
2008 22.80°C
2015 22.49°C
2014 22.46°C
2018 22.07°C
2010 21.90°C
2016 21.79°C
2017 21.25°C
2013 21.21°C
2009 20.90°C
2012 20.65°C
2007 20.05°C
2005 19.80°C
2011 18.24°C

SRÁŽKOVÝ ŽEBŘÍČEK

2011 9.32mm
2009 5.64mm
2012 5.55mm
2014 4.71mm
2016 3.62mm
2007 3.21mm
2010 2.87mm
2005 2.81mm
2017 2.78mm
2013 1.96mm
2008 1.90mm
2006 1.32mm
2015 0.75mm
2018 0.25mm

Aktuálně vyhodnocený rok je zvýrazněn.

Závěr

Červenec byl teplotně mírně nadprůměrný (+1.98°C), srážkově značně podprůměrný (-3.32mm) s vlhkostí nízkou(56.6%) a tlakem v normě(1015.4hPa). Přes ČR přešla 1slábnoucí studená fronta.


Veškerá vyhodnocená data, za měsíce a sezóny minulých let, najdete na stránkách s klimatickými daty: Měsíční data, Sezónní data a Roční data.

Pro data z celého území ČR získaná z komplexní staniční sítě profesionálního měření doporučujeme sledovat stránku ČHMÚ.

Veškerá data a sestavy obsažené v tomto textu jsou právem projektu Meteo Aktuality, při jejich použití, prosíme, uveďte zdroj. Děkujeme.