Klimatické statistikyKlimatologie

Jaro 2018

Hodnocení článku

Vyhodnocení a prezentace dat pocházejících z našeho měření na stanici Praha za ucelené období tří měsíců, které tvoří jedno ze čtyř klimatických období (sezón). Jaro 2018. Přehled klimatických dat v podobě celkových, průměrných a extrémních hodnot základních prvků. Uveden je též žebříček dat od roku 2005 a to s odchylkami hodnot od normálu tohoto období.

JARO 2018

Datum: 1.3. až 31.5.2018

Období: I. (2018)

Statistika se skládá z těchto částí:

  • Přehled hodnot
  • Grafické znázornění
  • Odchylky a žebříčky dat
  • Závěr

Přehled hodnot

Průměrná teplota vzduchu: 12.201°C (maximum 17.62°C, minimum 6.1°C).

Průměrné srážky: 1.40mm, celkové srážky 130.3mm.

Odchylka průměrné teploty vzduchu: +1.19°C. 

Odchylka průměrných srážek: +0.47mm

Grafické znázornění

Průměrné teploty a srážky za jednotlivé měsíce léta 2018

Žebříček dat

Seřazení průměrných hodnot období od nejvyšších po nejnižší od roku 2005.

TEPLOTNÍ ŽEBŘÍČEK

2018 12.01°C
2007 11.93°C
2012 11.77°C
2014 11.67°C
2009 11.61°C
2011 11.57°C
2017 11.16°C
2005 11.04°C
2006 10.88°C
2016 10.52°C
2015 10.37°C
2008 10.31°C
2010 9.15°C
2013 8.64°C

SRÁŽKOVÝ ŽEBŘÍČEK

2010 3.72mm
2014 2.70mm
2006 1.86mm
2013 1.64mm
2018 1.40mm
2015 1.30mm
2017 1.24mm
2009 1.18mm
2011 1.14mm
2005 0.98mm
2008 0.90mm
2016 0.80mm
2012 0.62mm
2007 0.33mm

Aktuálně vyhodnocený rok je zvýrazněn.

Závěr

Jaro bylo teplotně mírně nadprůměrné (+1.19°C) a srážkově průměrné (+0.01mm). Nejteplejším měsícem byl květen (18.11°C) a významně studeným březen (2.99°C). Měsíc březen měl nejvyšší zápornou odchylku (-2.92°C), duben nejvyšší kladnou (+3.68°C). Srážková odchylka byla nejvyšší v březnu (+0.4mm) a nejnižší v dubnu(-0.42mm).


Veškerá vyhodnocená data, za měsíce a sezóny minulých let, najdete na stránkách s klimatickými daty: Měsíční data, Sezónní data a Roční data.

Pro data z celého území ČR získaná z komplexní staniční sítě profesionálního měření doporučujeme sledovat stránku ČHMÚ.

Veškerá data a sestavy obsažené v tomto textu jsou právem projektu Meteo Aktuality, při jejich použití, prosíme, uveďte zdroj. Děkujeme.