Třináct let od vlivu známé níže Kyrill

Hodnocení článku

Tenkrát nebyla o inverzi vůbec řeč, počasí bylo cyklonální v silném západním proudění. Přes střední Evropu přecházely systémy front v rychlém sledu. Tyto byly spojeny s významnými tlakovými nížemi postupujícími ze západní až severozápadní Evropy (typicky atlantické níže). Tyto postupovaly většinou vůči našemu území severní drahou. Byla otázka jak moc blízko cyklony vůči našemu území postupují a jaké je postavení dalších tlakových útvarů. Na vytvořeném rozdílu v tlaku vzduchu nad danou oblastí závisí poryvy větru a jejich intenzita. Pokud je rozdíl tlaku velký, jsou poryvy větru významné. A čím je tento rozdíl větší na menším území, tím je rozdíl v tlaku větší. A je intenzivnější snaha o jeho vyrovnávání. Pak jsou zpravidla v dané oblasti i významnější poryvy větru. Nyní zavzpomínáme na význačnou povětrnostní situaci, vliv níže Kyrill.

O tlakové níži zvané Kyrill platí, že se dostala nad pevninu Evropy jako velmi hluboká a udržela si nízký tlak i při přechodu přes jižní Skandinávii až pevninu severu centrální Evropy. Tím vznikl ve střední Evropě mimořádný tlakový rozdíl, proto i vítr foukal poměrně dlouho a plošně rozsáhleji velmi až extrémně silný. Doposud se nepodařilo žádné cykloně na našem území překonat nejvyšší náraz větru při vlivu této níže. I když některé přinesly i velmi podobně silné poryvy větru.

Obr. 2 Dráha postupu tlakové níže předcházející níži “Kyrill” a samotné níže “Kyrill” od 13. do 20. ledna 2007 v oblasti Atlantik – Evropa, zdroj: chmi.cz/Marjan Sandev

Kompletní popis situace a důsledků ohledně této níže jsou shrnuty na stránce Níže Kyrill (2007). A žebříček nejvýznamnějších níží z hlediska nárazů větru v nové historii (po roce 2000) v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Vzpomínka na tlakovou níži Kyrill

Leden v roce 2007 patřil k těm nejteplejším v historii u nás (V Klementinu nebylo teplejšího měsíce za celou dobu pozorování od roku 1775) a obecně zimní sezóna 2006/2007 se řadí v poslední době mezi nejteplejší. V lednu bylo v ČR také značně větrno a to již kolem 10. až 12. ledna. Poryvy větru nebyly ale tak významné jako 18. a 19. ledna 2007, kdy přecházela přes sever Evropy právě hluboká tlaková níže “Kyrill”. Ta nepřinesla jen extrémně silný vítr, ale společně s frontálním systémem s ní spojeným i další extrémy počasí. Tyto s lednem většinou ale nespojujeme. Právě přesně touto dobou (pozn. doba publikace tohoto článku, tehdy to byl čtvrtek) zesiloval západní až severozápadní vítr. Večer dosahoval již velmi významných rychlostí s nárazy i v nížinách. Vrchou dosáhl před a při přechodu studené fronty systému v noci na 19. ledna. Níže je stručný výpis extrémů spojených s touto situací – veškeré informace najdete na výše uvedené stránce.

Jméno “Kyrill” znal a do dneška zná téměř každý. Mnozí toho času možná zjistili, že se tlakovým nížím přidělují různě na Světě jména. Jde především o jejich dobré rozlišení. Právě při vzniku významné níže s extrémními projevy počasí, které působí značné škody nám to pomůže dobře pojmenovat danou situaci. U cyklon se jméno extrémně silné níže již poté nikdy nepoužije, jinak se jména stále opakují. O rok a necelé dva měsíce později ovlivnila značně počasí v ČR tlaková níže “Emma” a jí přidružená níže “Fee” – informace o nich a srovnání s touto níží najdete na stránce Níže Emma (2008).

Obr. 4 Maximální nárazy větru v ČR od 18.1. do 19.1.2007 7 SEČ, zdroj: chmi.cz

Význačné projevy počasí při vlivu níže Kyrill

  • Výskyt významných zimních bouřek s prudkými srážkami (charakter letních konvekčních srážek) s výskytem krátkodobého dosažení povodňových stavů na tocích
  • V teplém sektoru níže dosáhla na jihu Moravy teplota 17.8°C
  • Nejvyšší náraz větru 57.8m/s (Luční Bouda), až 45m/s v nižších polohách
  • V ČR a okolí bylo zaznamenáno 5 686 blesků
  • Největší přírodní katastrofa od roku 1999

Ač se někde můžete dočíst, že maximální náraz větru při vlivu této níže činil 60m/s, nebylo tomu tak u nás. Ano, tento náraz se vyskytl. Nicméně ne u nás, ale na polské straně Sněžky.

Víte, že nárazu větru při vlivu této níže se přiblížil náraz při vlivu tlakové níže “Eberhard” v loňském roce? Na začátku klimatického jara ovlivnila počasí v ČR významná níže zvaná “Eberhard” a to kolem 10. března. Nejvyšší náraz činil na našem území 54.5m/s a byl změřen na Sněžce – jak se můžete dočíst též na výše jmenované stránce s žebříčkem nejvýznamnějších cyklon u nás z pohledu nárazu větru.

Přichází období klidu od významných níží?

Cyklony často postupují v lepší “formě” do vnitrozemí Evropy právě během podzimu a zimy, ojediněle pak na počátku jara. Kdykoli se může stát, že dojde k podobnému případu. Jinými slovy, že se dostane významná cyklona dále do Evropy a postavením ostatních tlakových útvarů přinese velký tlakový rozdíl. Je pravda, že po roce 2008 nastal také jistý útlum v postupu níží. Kolem roků 2009 až 2011 se žádné významné situace neobjevily a častější byly povodňové jevy. V dalších letech přecházely méně významné níže. Od roku 2017 (s vlivem níže “Herwart”, též dosti známé) se intenzita atlantických cyklon zvýšila. Nyní možná dochází opět k jistému útlumu, v letošní chladné části roku “dominoval” jen zářijový “Mortimer”. Otázkou ovšem je jak dlouhá tato pauza bude.

Právě od vlivu níže “Kyrill” v roce 2007 zaznamenáváme velké problémy s poničenými lesy. První značné poryvy větru v letech 2007 a 2008 způsobily hodně, po krátké přestávce (v níž povodňové situace příliš nepomohly) nastalo dlouhé období sucha (další negativní vlivy). Stromy porušené dřívějšími silnými větry a napadané kůrovcem či též oslabené velkými suchy (od zimy 2013/2014, zejména pak v létě 2015) snášejí další silné větry (2017 až 2019) mnohem hůře. Současně je bičuje v teplé části roku opět sucho (zejména v roce 2018, ale i loni).

Srovnávací prezentaci níží “Kyrill” a “Emma” najdete na stránce ČHMÚ. Dále též o níži “Kyrill” a obecně význačném počasí v této zimní sezóně v časopisu Meteroologické zprávy, článek na ČMeS.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality